English icon English

Cysylltu â ni

Gellir cysylltu â thîm y wasg a'r cyfryngau Cyngor Sir Penfro ar yr holl faterion sy'n ymwneud â'r newyddion a'r cyfryngau.

E-bost: PressPublicRelations@pembrokeshire.gov.uk

Ar gyfer ceisiadau ffilmio yn ardal y Cyngor, defnyddiwch y cyfeiriad e-bost uchod.w

Rhaid cyflwyno ceisiadau i ffilmio ar draethau ac ardaloedd eraill Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn hytrach i'r tîm cyfathrebu yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Nid yw hyn yn cynnwys y traethau yn Ninbych y Pysgod a Harbwr Dinbych-y-pysgod sy'n gyfrifoldeb i Gyngor Sir Penfro.

Am fwy o wybodaeth am ffilmio ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i weld gwefan y parc.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am wasanaethau'r Cyngor, ffoniwch 01437 764551, anfonwch e-bost i enquiries@pembrokeshire.gov.uk neu ewch i brif wefan Cyngor Sir Penfro.