English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 1 o 29

Dog on beach - Ci ar y traeth

Atgoffa am gyfyngiadau ar gŵn ar draethau cyn hanner tymor

Gyda gŵyl y banc a hanner tymor yn agosáu bydd gan lawer o bobl drefniadau i fynd allan i fwynhau popeth sydd gan Sir Benfro i'w gynnig.

Dinbych y Pysgod canol y dref

Gall trefi newydd a strydoedd ychwanegol nawr gynnig am grantiau cynllun paent

Mae cynllun sy'n cefnogi busnesau yng nghanol trefi i dacluso y tu allan i’w hadeiladau yn cael ei ymestyn i gynnwys Dinbych-y-pysgod.

France visit - Ffrainc yn ymweld

Ymweliad cyffrous â Ffrainc i ddisgyblion ysgol Sir Benfro

Yr wythnos diwethaf, bu 60 o blant a 16 o staff addysgu ar ymweliad â Bassin d’Arcachon yn Ffrainc fel rhan o brosiect wedi’i ariannu gan Taith.  

Looking towards Little Haven

Gwasanaethau bysiau arfordirol yn dychwelyd ar gyfer yr haf

Bydd dau wasanaeth bysiau poblogaidd yn dychwelyd i arfordir Sir Benfro o ddydd Sadwrn, 25 Mai.  

Siop Tufton Maenor Scolton

Amgueddfa Maenordy Scolton yn agor siop dreftadaeth newydd

Mae Maenordy Scolton, sef maenordy ac amgueddfa gerddi Fictoraidd Sir Benfro, yn parhau i fynd o nerth i nerth fel atyniad poblogaidd i ymwelwyr ac mae bellach yn agor arddangosfa a siop dreftadaeth newydd.

Wheelchair basketball - Pêl-fasged cadair olwyn

Digwyddiad chwaraeon anabledd am ddim yn dod i Ganolfan Hamdden Penfro

Bydd Canolfan Hamdden Penfro yn cynnal digwyddiad chwaraeon anabledd a chorfforol am ddim yn ddiweddarach y mis hwn gyda llawer o chwaraeon a gweithgareddau i roi cynnig arnyn nhw.

Riverside Library in Haverfordwest

Cyfle pwysig i drigolion gael dweud eu dweud ar ddyfodol llyfrgelloedd yn Sir Benfro

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro yn wasanaeth poblogaidd a gaiff lawer o ddefnydd, sydd ar gael i bawb. Fodd bynnag, mae angen i ni wneud newidiadau i'r gwasanaeth i leihau ei gost fel rhan o fesurau ehangach i leihau costau ar draws holl wasanaethau Cyngor Sir Penfro.

county hall river

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi'r Cabinet

Heddiw mae Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd Jon Harvey, wedi enwi ei Gabinet.

CCadeirydd y Cynghorydd Steve Alderman

Cadeirydd newydd yn cymryd y cadwyni yng Nghyngor Sir Penfro

Cadeirydd newydd Cyngor Sir Penfro yw'r Cynghorydd Steve Alderman.

Leader Cllr Jon Harvey

Ethol y Cynghorydd Jon Harvey yn Arweinydd Cyngor Sir Penfro

Etholwyd y Cynghorydd Jon Harvey yn Arweinydd newydd Cyngor Sir Penfro.

Foster Wales Meathu Cymru

Gofalwr maeth o Sir Benfro yn dod â ‘rhywbeth at y bwrdd’ i gefnogi pobl ifanc yn yr ardal

Mae Mandy yn gobeithio y bydd rhannu phrofiadau o faethu yn annog rhagor o bobl i ddod yn ofalwyr.

Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth™ eleni, mae Maethu Cymru Sir Benfro yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gefnogi pobl ifanc lleol mewn angen.

Prosiect Amgylcheddol Fy Afon

Pobl ifanc yn plymio i mewn i brosiect Fy Afon

Yn ystod gwyliau'r Pasg, cymerodd pobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid The Edge a Gwasanaeth Lles y Fyddin ran mewn prosiect amgylcheddol deuddydd yn Hwlffordd mewn partneriaeth â Phrosiect Cleddau.