English icon English

Newyddion

Canfuwyd 241 eitem, yn dangos tudalen 1 o 21

pensiliau

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Penrhyn Dewi

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Penrhyn Dewi.

car wedi rhewi

Awgrymiadau syml i baratoi ar gyfer y gaeaf

Mae'r tywydd oer diweddar wedi profi nad oes amser gwell na'r presennol i sicrhau eich bod chi'n barod am y gaeaf.

Y Cynghorwyr Bethan Price a Jon Harvey gyda chontractwyr ar safle adeiladu Glasfryn

Mae gwaith wedi dechrau ar gartrefi Cyngor newydd yn Nhyddewi

Mae'r contract ar gyfer adeiladu saith byngalo newydd yn Nhyddewi wedi'i drosglwyddo i ddatblygwr preifat, GRD Limited, i ddatblygu ar ran y Cyngor.

Rock fall - cwymp creigiau

Pont Wisemans i Neuadd Coppet, Saundersfoot — cau llwybr defnydd a rennir

Yn dilyn Storm Ciaran a darodd Sir Benfro ar Dachwedd 2ain 2023, mae creigiau wedi disgyn ar y llwybr arfordirol a rennir rhwng Pont Wisemans a Neuadd Coppet. 

Llyfrgell Glan-yr-Afon yn Hwlffordd

Eisteddfod farddoniaeth

Mae Llyfrgell Hwlffordd wrth ei bodd i fod yn rhan o Daith Llyfrgelloedd ledled y DU y Bardd Llawryfog sydd wedi’i threfnu ar gyfer mis Mawrth 2024.

Pensils

Dyddiad cau cais ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd

Bydd angen i rieni plant a anwyd rhwng 01.09.2019 a 31.08.2020 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd ar gyfer Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2024.

Budget - Cyllideb

Galw i gymryd rhan yn ymgynghoriad Cyllideb y Cyngor 2024 – 25

Mae galwad yn mynd allan i bobl gael dweud eu dweud ar gyllideb Cyngor Sir Penfro ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2024-25. 

Ysgol Gymraeg Bro Penfro 2

Cynnydd ardderchog ar adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd Ysgol Gymraeg Bro Penfro

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu ar safle'r Ysgol Gymraeg Bro Penfro newydd ym Mhenfro ddydd Mawrth 14 Tachwedd i nodi cyrhaeddiad pwynt uchaf yr adeilad, a elwir yn draddodiadol yn seremoni ‘gosod y garreg gopa’.

Ysgol Neyland

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Neyland

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gymunedol Neyland.

Heather Warner, Gwobr Cyflawniad Oes

Llwyddiannau chwaraeon yn cael eu dathlu yng Ngwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Dathlwyd llwyddiannau rhyfeddol cymuned chwaraeon Sir Benfro mewn seremoni wobrwyo ddisglair nos Wener, Tachwedd 24ain.

Enillwyr Gwobrau Sbotolau gyda Bethany a Nadine o'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Pobl ifanc yn disgleirio yng Ngwobrau Spotlight Sir Benfro eleni

Cynhaliwyd trydedd seremoni Gwobrau Spotlight Sir Benfro yn ddiweddar i ddathlu plant a phobl ifanc sy’n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Neuadd y Farchnad Dinbych y Pysgod

Cyfle i grefftwyr, artistiaid a chynhyrchwyr lleol werthu eu nwyddau ym marchnad Dinbych-y-pysgod

Mae Cyngor Sir Penfro yn ceisio datganiadau o ddiddordeb ar gyfer cynigion dros dro o fewn y farchnad dan do boblogaidd yn Dinbych-y-Pysgod.