English icon English

Y newyddion diweddaraf

Solar panels on Fishguard Leisure Centre

Partneriaeth ynni solar yn goleuo pythefnos ynni cymunedol

Yn ddiweddar, mae’r bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Penfro ac elusen ynni cymunedol wedi helpu dau safle i osod paneli solar i leihau costau ac allyriadau carbon.

Ysgol Bro Penfro

Trosglwyddiad Llwyddiannus Ysgol Gymraeg Bro Penfro

Mae’r broses o drosglwyddo Ysgol Gymraeg Bro Penfro ym Mhenfro i awennau’r Awdurdod Lleol wedi'i chwblhau, gyda Gareth Rees, Rheolwr Prosiect Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd yn trosglwyddo'r allweddi i'r ysgol newydd i'r Pennaeth Gweithredol Dafydd Hughes ar yr 8fed o Orffennaf.

cwpl y tu allan i'w tŷ cyngor newydd Ricky a Jodie Wahrton

Tenantiaid newydd a rhai sy'n dychwelyd yn dathlu cwblhau tai cyngor Tiers Cross

Mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu cwblhau datblygiad tai Tudor Place yn Tiers Cross, a adeiladwyd gan Grŵp Tycroes.