English icon English

Y newyddion diweddaraf

tri phlentyn yn dysgu sut i ddefnyddio olwyn grochenwaith gyda dyn gwallt llwyd

Ysgolion newydd ac amseroedd cyffrous o'n blaenau ar gyfer Prosiect Sbardun

Gyda chyllid newydd o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi'i sicrhau gan Lywodraeth y DU, mae'r prosiect Sbarduno, Dysgu Sir Benfro wedi gallu ymestyn ei gyrhaeddiad i ysgolion newydd a dyblu'r gefnogaeth mae'n ei gynnig i'w bartneriaid ysgol sydd eisoes wedi'u sefydlu.

Pâr o swyddogion gorfodaeth amgylcheddol ar batrôl

Swyddogion gorfodi yn targedu troseddau amgylcheddol

Mae tîm o swyddogion gorfodi troseddau amgylcheddol bellach wedi bod yn patrolio ar draws Sir Benfro ers dros fis.

Gosod paneli solar yn Ysgol y Frenni

Cyngor Sir Penfro ac Egni Co-op yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu contract i osod paneli solar ar doeau 20 o ysgolion a chanolfannau hamdden lleol i’r fenter gymdeithasol Gymreig, Egni Co-op.