English icon English

Y newyddion diweddaraf

Claire Garland gyda'i land rover cacen gaws

Llwyddiant melys: Cwmni cacennau caws yn sicrhau grant i ennill darn mwy o’r farchnad

Mae cwmni cacennau caws moethus lleol yn lledu ei esgyll a chyrraedd cwsmeriaid newydd, diolch i gyllid grant a chymorth gan dîm busnes Cyngor Sir Penfro.

Plentyn yn paentio gyda phaent lliwgar

Dyddiad Cau ar gyfer Cais am Le Mewn Meithrinfa

Bydd angen i Rieni/Gwarcheidwaid plant a anwyd rhwng 01/09/2021 a 31/08/2022 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn ysgol feithrin ar gyfer misoedd Ionawr, Ebrill a Medi 2025 erbyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2024.

Tîm ffilmio Aeran Hopewell, James Pugh, Kath Brookes

Esbonio pleidleisio mewn fideo newydd gyda Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro

Crëwyd fideo newydd mewn partneriaeth â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro (PSEP) i ddangos pa mor hygyrch y gall pleidleisio fod i bawb.