English icon English

Y newyddion diweddaraf

Dog on beach - Ci ar y traeth

Atgoffa am gyfyngiadau ar gŵn ar draethau cyn hanner tymor

Gyda gŵyl y banc a hanner tymor yn agosáu bydd gan lawer o bobl drefniadau i fynd allan i fwynhau popeth sydd gan Sir Benfro i'w gynnig.

Dinbych y Pysgod canol y dref

Gall trefi newydd a strydoedd ychwanegol nawr gynnig am grantiau cynllun paent

Mae cynllun sy'n cefnogi busnesau yng nghanol trefi i dacluso y tu allan i’w hadeiladau yn cael ei ymestyn i gynnwys Dinbych-y-pysgod.

France visit - Ffrainc yn ymweld

Ymweliad cyffrous â Ffrainc i ddisgyblion ysgol Sir Benfro

Yr wythnos diwethaf, bu 60 o blant a 16 o staff addysgu ar ymweliad â Bassin d’Arcachon yn Ffrainc fel rhan o brosiect wedi’i ariannu gan Taith.