English icon English

Y newyddion diweddaraf

Music at the Manor - Cerddoriaeth yn y Faenor

Mae ‘Cerddoriaeth yn y Faenor’ yn dychwelyd ar gyfer noson gyffrous o adloniant

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro yn falch o gyhoeddi y bydd "Cerddoriaeth yn y Faenor" yn dychwelyd ddydd Gwener 10 Mai ym Maenor Scolton am noson o adloniant rhagorol.

West Street Abergwaun

Tair tref arall i elwa o gynllun paentio

Gall busnesau'r Stryd Fawr mewn tair tref arall wneud cais am gyllid i adfywio eu heiddo.

Haffield case 2 - Haffield achos 2 cropped

Cyngor yn sicrhau gwaharddeb i gael gwared ar wastraff a sgrap

Mae'n rhaid i ddyn o Sir Benfro symud ceir wedi’u gadael, sgrap a gwastraff arall o'i dir o fewn wythnosau neu wynebu dedfryd bosibl o garchar yn dilyn camau cyfreithiol gan Gyngor Sir Penfro.