English icon English

Y newyddion diweddaraf

pensiliau

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Penrhyn Dewi

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Penrhyn Dewi.

car wedi rhewi

Awgrymiadau syml i baratoi ar gyfer y gaeaf

Mae'r tywydd oer diweddar wedi profi nad oes amser gwell na'r presennol i sicrhau eich bod chi'n barod am y gaeaf.

Y Cynghorwyr Bethan Price a Jon Harvey gyda chontractwyr ar safle adeiladu Glasfryn

Mae gwaith wedi dechrau ar gartrefi Cyngor newydd yn Nhyddewi

Mae'r contract ar gyfer adeiladu saith byngalo newydd yn Nhyddewi wedi'i drosglwyddo i ddatblygwr preifat, GRD Limited, i ddatblygu ar ran y Cyngor.