English icon English
Aelodau o'r Grŵp Mynediad yn y llun yn Neuadd y Sir, Hwlffordd i gyflwyno siec i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Hwb i’r gallu i fynd at draethau er cof am Alan

Beach access boost in memory of Alan

Mae dyhead Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i wella hygyrchedd traethau wedi cael hwb gan rodd o fwy na £500 gan Grŵp Mynediad Sir Benfro.

Yn hanesyddol mae'r Grŵp Mynediad - elusen annibynnol - wedi cael cefnogaeth gan y Swyddog Mynediad yng Nghyngor Sir Penfro.

Roedd y Swyddog Mynediad ac aelodau'r grŵp yn hyrwyddo gwell mynediad at wasanaethau a chyfleusterau i bobl anabl yn y sir.

Roedd yn annog cynghorau, datblygwyr a busnesau i danysgrifio i'r model cymdeithasol o anabledd ac egwyddorion dylunio cynhwysol fel y gallai pawb, gan gynnwys pobl anabl, fwynhau'r un cyfleusterau'n gyfartal.

Gwnaeth ymddiriedolwyr yr elusen y penderfyniad i ddod â’r mudiad i ben y llynedd a phenderfynu rhoi'r arian sy'n weddill yng nghyfrif banc yr elusen er cof am y cyn Swyddog Mynediad, Alan Hunt.

Gweithiodd Alan yng Nghyngor Sir Penfro o 2003 tan ei farwolaeth ym mis Hydref 2019 ac roedd yn gefnogwr enfawr o fentrau mynediad cadeiriau olwyn i draethau a’r awyr agored. Ymunodd ei wraig, Frances Hunt, ag ymddiriedolwyr y grŵp i gyflwyno’r siec ddydd Iau 7 Medi yn Neuadd y Sir.

Dywedodd y Swyddog Mynediad Jessica Hatchett: “Er fy mod yn drist gweld diwedd y Grŵp Mynediad rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu gwneud cyfraniad mor sylweddol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

“Daeth y rhan fwyaf o'r arian o roddion er cof am Alan felly rwy'n falch y bydd yn helpu i gefnogi rhywbeth yr oedd mor angerddol drosto. Roedd hefyd yn hyfryd bod Frances yn gallu ymuno â ni a gweld yr offer gwych ei hun.”

Ychwanegodd Angela Robinson, Cydlynydd Cadeiriau Olwyn Traeth a Symudedd Awyr Agored Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; “Rydym yn hynod ddiolchgar am y rhodd garedig hon, a fydd yn mynd tuag at brynu offer a fydd yn helpu mwy o bobl i gael mynd i’r awyr agored gwych yn Sir Benfro, rhywbeth y bu Alan yn gweithio mor galed i'w wneud dros gymaint o flynyddoedd.”

Bydd y rhodd o £528.93 yn cael ei ddefnyddio tuag at brynu rollator sy’n addas ar gyfer pob arwyneb tir ac sydd wedi'i gynllunio'n benodol i roi sylfaen fwy diogel a sefydlog i ddefnyddwyr gerdded gyda hi.

Gellir dod o hyd i restr lawn o'r offer sydd ar gael ar wefan y Parc Cenedlaethol (agor mewn tab newydd). Fel arall, ffoniwch 01646 624800.

Nodiadau i olygyddion

Llun:

Yn y llun o'r chwith i'r dde mae: Jessica Hatchett, Swyddog Mynediad, Cyngor Sir Benfro, Annette Peter, Ymddiriedolwr Grŵp Mynediad Sir Benfro, Angela Robinson, Cydlynydd Mynediad Cadeiriau Olwyn Traeth a Mynediad Awyr Agored Awdurdod Parc Cenedlaethol Cyngor Powys, Frances Hunt, Tegryn Jones, Prif Swyddog Gweithredol Awdurdod Parc Cenedlaethol Cyngor Powys a Margaret Baron a Rex Codd, Ymddiriedolwyr Grŵp Mynediad Sir Benfro.