English icon English
 Baner Cymru

Y cabinet yn argymell cymeradwyo bod Sir Benfro yn cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2026

Cabinet recommended to approve Pembrokeshire hosting 2026 National Eisteddfod

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Sir Penfro yn cael eu hargymell i gymeradwyo cynnig i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2026.

Mae safle oddi ar yr A487 yn Llantwd yng ngogledd y Sir wedi'i nodi ac mae'n bodloni llawer o'r meini prawf gofynnol i gynnal y digwyddiad, yn ôl adroddiad a gyflwynwyd gerbron yr Aelodau.

Mae'r adroddiad i'r Cabinet ddydd Iau, 11 Gorffennaf yn dweud bod 2026 yn nodi 850 o flynyddoedd ers cynnal yr Eisteddfod yn ardal Dyffryn Teifi.

Mae'r adroddiad yn ychwanegu: "Mae angen partneriaeth gref ac ymroddedig rhwng yr Awdurdod Lleol, yr Eisteddfod Genedlaethol a chymunedau er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus a ddymunir.

"Mae angen canolbwyntio'n gryf ar y diwylliant a'r dreftadaeth leol sy'n cyd-fynd â'r rhaglen weinyddu gan gynnwys cefnogi datblygiad economaidd ac adfywio ochr yn ochr ag ymrwymiad y Cyngor i gyfrannu at gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

Gan nad oes cyllid penodol wedi'i glustnodi ar gyfer cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd angen nodi ffynhonnell ariannu, gan gynnwys y potensial i ddenu nawdd allanol.

Os oes angen cyllid gan y Cyngor, gallai hyn fod yn bosibl o gyllideb y digwyddiadau neu gronfeydd wrth gefn fel digwyddiad untro, yn ôl yr adroddiad.

Gofynnir i Aelodau'r Cabinet gymeradwyo'n ffurfiol y cynnig gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol.

Bydd y Cabinet yn cyfarfod ddydd Iau, 11 Gorffennaf am 10am a bydd yn cael ei weddarlledu fel arfer.