English icon English
CCadeirydd y Cynghorydd Steve Alderman

Cadeirydd newydd yn cymryd y cadwyni yng Nghyngor Sir Penfro

New Chairman takes the chains at Pembrokeshire County Council

Cadeirydd newydd Cyngor Sir Penfro yw'r Cynghorydd Steve Alderman.

Cafodd y Cynghorydd Alderman, a oedd yn flaenorol yn Is-gadeirydd yr Awdurdod, ei ymsefydlu yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor yn Neuadd y Sir, Hwlffordd a gynhaliwyd ddydd Gwener, 10 Mai.

Mae'r Cynghorydd Alderman, sy'n cynrychioli Hundleton, yn cymryd yr awenau gan y Cynghorydd Tom Tudor.

Mae'r Cynghorydd Alderman yn uchel ei barch yn y gymuned ffermio gan ei fod yn ffermwr gydol oes, a fu’n gweithio gyda'i deulu nes ymddeol yn 2019.

Mae'r Cynghorydd Alderman hefyd wedi bod yn gadeirydd NFU Sir Benfro yn ogystal â chynrychiolydd ar Gyngor NFU Cymru a nifer o gyrff datblygu gwledig ac economaidd eraill yn yr ardal.

Cynigiodd y Cynghorydd David Simpson, Arweinydd y Cyngor sy'n gadael, air o ddiolch i'r Cynghorydd Tudor a roddodd drosolwg o'i flwyddyn brysur fel Cadeirydd hefyd.

Enwebwyd y Cynghorydd Alderman gan y Cynghorydd Tim Evans a’i eilio gan y Cynghorydd Pat Davies.

Nid yw'r Cynghorydd Alderman, a etholwyd yn gyntaf yn 2019, yn gysylltiedig ag unrhyw grŵp ar y Cyngor.

Wrth gymryd y cadwyni, dywedodd y Cynghorydd Alderman: "Rwy'n hynod falch o gael fy ngwneud yn Gadeirydd Cyngor Sir Penfro a fy nod yw cynrychioli'r Cyngor hyd eithaf fy ngallu.

“Rwy'n gobeithio y bydd fy mhrofiad fel aelod o'r Parc Cenedlaethol a etholwyd gan y Cyngor, yn ogystal â'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu amrywiol yr wyf yn ymwneud â nhw, yn fy rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer y flwyddyn bwysig hon sydd i ddod."

Yn yr un cyfarfod etholwyd y Cynghorydd Maureen Bowen yn Is-gadeirydd newydd y Cyngor.

Gwnaeth y Cynghorydd Bowen, sy'n cynrychioli Doc Penfro: Bush ac sy'n aelod o'r Grŵp Llafur, ymuno â'r Cyngor yn 2022. 

Vice Chair Cllr Maureen Bowen