English icon English
France visit - Ffrainc yn ymweld

Ymweliad cyffrous â Ffrainc i ddisgyblion ysgol Sir Benfro

Exciting visit to France for Pembrokeshire school pupils

Yr wythnos diwethaf, bu 60 o blant a 16 o staff addysgu ar ymweliad â Bassin d’Arcachon yn Ffrainc fel rhan o brosiect wedi’i ariannu gan Taith.  

Bu’r plant, a oedd yn cynrychioli Ysgol Gymunedol Pennar, Ysgol Gymunedol Neyland, Ysgol Gymunedol Prendergast, Ysgol Penrhyn Dewi ac Ysgol Uwchradd Hwlffordd, yn mwynhau wythnos o weithgareddau gyda phlant ysgol o Ffrainc.  

Buon nhw’n ymweld â gwersi ac yn cymryd rhan mewn dawnsio, celf, mathemateg a gemau iard chwarae, gyda’r nod o ddatblygu sgiliau iaith dramor fodern ac archwilio tebygrwydd a gwahaniaethau diwylliannol. Y thema gyffredinol oedd cynaliadwyedd mewn ysgolion a gofalu am yr amgylchedd.   

Bu’r plant yn archwilio Dune de Pilat, y twyn tywod naturiol mwyaf yn Ewrop, a thraeth Biscarosse lle buont yn ymgymryd ag astudiaethau traeth ac amgylcheddol.  

Mae tref Neyland wedi bod yn chwaerdref i Sanguinet ers dros deg mlynedd ac fe wnaeth y daith hon ganiatáu i’r cyfeillgarwch hwn ddatblygu ymhellach, gan baratoi’r ffordd ar gyfer ymweliad gan hyd at 20 o blant o Ffrainc y flwyddyn nesaf. 

Cafodd y grŵp groeso gan y pwyllgor gefeillio a’r maer mewn derbyniad yn neuadd y dref lle cafodd y plant gyfle i roi cynnig ar brydau lleol.

Roedd y plant a’r staff yn llysgenhadon arbennig i’w hysgolion ac i Sir Benfro, gan osod y sylfeini ar gyfer cydweithio yn y dyfodol.

Taith yw rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru, gyda thaith yn Gymraeg ar gyfer taith.