English icon English
Ivy Skeate 109

Pen-blwydd hapus yn 109 oed, Ivy!

Happy 109th birthday Ivy!

Dathlodd menyw ryfeddol a anwyd dwy flynedd yn unig ar ôl i’r Titanic suddo, ei phen-blwydd yn 109 oed ar ddydd Mercher 1 Tachwedd.

Cafodd Mrs Ivy Skeate gerdyn oddi wrth Ei Fawrhydi Y Brenin i nodi’r achlysur.

Ganwyd Ivy ym 1914, yr un flwyddyn ag y dechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae hi wedi byw yng Nghartref Gofal Hillside yn Wdig ers 2013 a dathlodd ei phen-blwydd gyda the a chacen ac ymweliadau gan y teulu.

Ymwelodd Cadeirydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd Tom Tudor, ag Ivy hefyd i ddymuno pen-blwydd hapus iddi ac fe ddaeth â blodau iddi’n anrheg.

Dywedodd y Cynghorydd Tudor: “Roedd yn hyfryd ymweld â Mrs Ivy Skeate i ddymuno pen-blwydd hapus iddi’n 109 oed. Mae hi’n berson annwyl, caredig a gofalgar, ac roedd yn ddiwrnod arbennig yn llawn eiliadau hyfryd a hapus.”

Ivy Skeate Tom Tudor-2

Dywedodd Annette Narbett, Rheolwr Cartref Cofrestredig yn Hillside sy’n cael ei gynnal gan Gyngor Sir Penfro, fod yr holl staff yn hoff iawn o Ivy, sy’n dal i fwynhau gêm o fingo ar ôl cinio ar ddydd Mercher a dydd Sul.

Ganwyd Ivy yn Southwark, de Llundain, a phan oedd hi’n faban roedd ei thad-cu a oedd yn heddwas yn patrolio strydoedd de Llundain yn rhoi gwybod i breswylwyr fod popeth yn ddiogel yn dilyn cyrchoedd awyrlongau trwy chwythu ei chwiban yn fain.

Ar ôl priodi James Skeate ym 1938, symudodd i Surrey ar ôl i’r Ail Ryfel Byd ddechrau, a chafodd ddwy ferch yn ddiweddarach.

Ymgartrefodd hi a’i gŵr yn Nhrefdraeth ym 1966 a chynnal West End Stores yno am flynyddoedd lawer.

Nodiadau i olygyddion

Capsiynau:

Dathlodd Ivy Skeate ei phen-blwydd yn 109 oed ar ddydd Mercher, 1 Tachwedd. Dyma lun ohoni gyda’i theulu a staff Cartref Gofal Hillside.

Ymwelodd Cadeirydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd Tom Tudor, hefyd i ddymuno pen-blwydd hapus i Ivy.