English icon English
Heather Warner, Gwobr Cyflawniad Oes

Llwyddiannau chwaraeon yn cael eu dathlu yng Ngwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Sporting achievements celebrated at the Sport Pembrokeshire Awards 2023

Dathlwyd llwyddiannau rhyfeddol cymuned chwaraeon Sir Benfro mewn seremoni wobrwyo ddisglair nos Wener, Tachwedd 24ain.

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn Fferm Ffoli a thalwyd teyrnged i ymdrechion ar y cae ac oddi ar y cae gan bobl, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr chwaraeon.

Derbyniwyd y nifer uchaf erioed o enwebiadau wrth i’r gwobrau barhau i fynd o nerth i nerth.

Roedd gan y beiriniaid dasg hynod anodd i gwtogi’r niferoedd yn gyntaf i lawr i’r rhai oedd yn cyrraedd y rownd derfynol ac yna i’r enillwyr haeddianol.

Enillydd y Wobr Cyflawniad Oes oedd y seren rasio cerdded Heather Warner sydd wedi cynrychioli Cymru a Thîm GB ar y lefelau uchaf.

Yn aelod o Pembrokeshire Harriers, buan y gwnaeth Heather ddarganfod dawn naturiol am rasio cerdded ac nid oedd yn syndod bod casgliad o deitlau lleol a chenedlaethol i ddilyn.

Roedd festiau Cymru a Thîm GB ar lefel iau ac uwch yn ddilyniant naturiol yn ei gyrfa.

Daeth Harriet yn y seithfed safle yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2018 ar Arfordir Aur Awstralia a dilynodd record Brydeinig yn Birmingham bedair blynedd yn ddiweddarach i gyd-fynd â chweched safle gwych.

Tra’n cystadlu o gwmpas y byd mae Heather wedi parhau i hyfforddi yn Pembrokeshire Harriers ac wedi trosglwyddo ei gwybodaeth a’i phrofiad eang ac mae hi’n enillydd teilwng o’r Wobr Cyflawniad Oes ar gyfer 2023.

“Gall llwyddiant rhagorol Heather, ynghyd ag awydd amlwg i arwain eraill un diwrnod, ond helpu i godi proffil y gamp mewn ffordd gadarnhaol,” meddai Geoff Williams o BBC Wales, a gyflwynodd y wobr i Heather.

Enillydd Gwobr Cyflawniad Arbennig y Cadeirydd, a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Thomas Tudor, oedd Makala Jones.

Mae Makala wedi dysgu hyder dŵr oer a thechneg nofio priodol i bobl ddi-rif o bob oed yn Sir Benfro, gan eu galluogi i fwynhau’r arfordir drwy gydol y flwyddyn. Llwyddodd hefyd i nofio’r Sianel ar ei phen ei hun ym mis Gorffennaf eleni.

Mae hi wedi cael ei disgrifio fel ysbrydoliaeth, arwr go iawn, hwyl i fod o’i chwmpas, model rôl sy’n profi y gallwch chi wireddu eich breuddwydion a bod dynol hynod gryf a chymwynasgar.

Wrth gyflwyno ei gwobr, dywedodd y Cynghorydd Tudor mai’r hyn sy’n ei gwneud mor arbennig yw ei brwdfrydedd dros rannu manteision nofio awyr agored ar gyfer gwell iechyd meddwl.

Eleni enillwyd y Wobr Ysgol gan Ysgol Penrhyn Dewi.

Gwnaeth yr ystod eang o chwaraeon a gweithgareddau a ddarparwyd gan Ysgol Penrhyn Dewi argraff ar y beirniaid a sut mae’r ysgol yn ganolbwynt ar gyfer iechyd a lles chwaraeon yng nghymued Tŷ Ddewi a’r ardaloedd cyfagos.

Dan arweiniad y Pennaeth Rachel Thomas a Phennaeth Lles Bruce Evans, mae pobl ifanc yn cael y cyfle i roi cynnig ar amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau i ymgorffori cariad at gadw’n actif a diogelu’r amgylchedd naturiol o oedran cynnar.

Roedd hi’n noson arwyddocaol hefyd gyda’r cyhoeddiad y byddai arweinydd y seremoni Bill Carne yn ymddeol ar ôl 17 mlynedd yn cyflwyno’r gwobrau.

Talodd Matt Freeman deyrnged i’w ymroddiad a’i broffesiynoldeb dros y blynyddoedd.

“Mae Bill Carne wedi dod yn gyfystyr â Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro ac mae’n cael ei ystyried yn briodol fel llais chwaraeon yn Sir Benfro,” meddai.

“Mae’n anrhydedd gwirioneddol i Chwaraeon Sir Benfro fod wedi cael ei gefnogaeth yn y gwobrau am yr holl flynyddoedd hyn ynghyd â’i gefnogaeth ehangach i eirol a chodi proffil y gwaith mae tîm Chwaraeon Sir Benfro yn ei wneud ledled y sir.

“Gall Bill nawr gilio o’r llwyfan a mwynhau’r noson o’r gynulleidfa a mwynhau gwledd gwobrau Chwaraeon Sir Benfro.”

Mae’r enillwyr fel a ganlyn:

 • Cyflawniad Chwaraeon Merched (Dan 16): Josie Hawke
 • Cyflawniad Chwaraeon Bechgyn (Dan 16): Ramon Rees-Siso
 • Clwb y Flwyddyn: Clwb Criced Penfro
 • Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau: Saskia Webb
 • Gwobr Chwaraeon Anabledd: Bleddyn Gibbs
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn: Elizabeth Clissold
 • Cyflwyniad Tîm y Flwyddyn Iau (Dan 16): Sharks De Penfro Dan 14
 • Arwr Tawel: Dave Astins
 • Cyflawniad Tîm y Flwyddyn: Clwb Pêl-droed Hwlffordd
 • Cyflawniad Chwaraeon Dynion: Mickey Beckett
 • Cyflawniad Chwaraeon Merched: Gracie Griffiths
 • Trefnydd Clwb y Flwyddyn: Stefan Jenkins
 • Hyfforddwr y Flwyddyn: Samantha Feneck

 

Y rownd derfynol a’r enillwyr yn nhrefn y wyddor

Cyflawniad Chwaraeon Merched (Dan 16)

Josie Hawke – enillydd

Chloe John-Driscoll

Nina Marsh

                                       

                   

Cyflawniad Chwaraeon Bechgyn (Dan 16)

Finley Bruce 

Reuben Lerwill       

Ramon Rees-Siso  - enillydd

 

Club of the Year

Haverfordwest Tennis Club         

Pembroke Cricket Club - winner         

Tavernspite Short Mat Bowls Club         

 

Clwb y Flwyddyn

Clwb Tennis Hwlffordd      

Clwb Criced Penfro - enillwyr   

Clwb Bowlio Mat Byr Tavernspite

 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Bleddyn Gibbs - enillydd

Michael Jenkins     

Jules King       

       

Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau

Lewis Crawford      

Saskia Webb - enillydd             

Ioan Williams          

 

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Elizabeth Clissold - enillydd    

Ellie Phillips  

Lukas Tyrrell

                                                           

Cyflawniad Tîm y Flwyddyn Iau (Dan 16)

Pêl-droed Ysgolion Sir Benfro Dan 14

Sharks De Penfro Dan 14 - enillwyr              

Tîm Tennis Ysgol Penrhyn Dewi

 

Arwr Tawel

Dave Astins - enillydd    

Piers Beckett

Sam Rossiter         

                                                           

Cyflawniad Tîm y Flwyddyn

Clwb Pêl-droed Hwlffordd - enillwyr   

Rygbi Merched Hwlffordd

Ieuenctid Clwb Rygbi Llangwm    

                             

Cyflawniad Chwaraeon Dynion

Micky Beckett - enillydd           

Jeremy Cross         

Moritz Neumann               

                             

Cyflawniad Chwaraeon Merched

Katie Dickinson      

Gracie Griffiths - enillydd

Seren Thorne         

 

Trefnydd Clwb y Flwyddyn

Rachel Grieve        

Stefan Jenkins - enillydd          

Huw Jones   

 

Hyfforddwr y Flwyddyn

Sam Feneck - enillydd    

Daisy Griffiths        

Michael Newman    

 

Gwobr Ysgol

Ysgol Penrhyn Dewi       

 

Gwobr Cyflawniad Arbennig

Makala Jones

 

Gwobr Cyflawniad Oes

Heather Warner

Nodiadau i olygyddion

E-bostiwch communications@pembrokeshire.gov.uk os hoffech gael lluniau cyflwyno gwobrau ychwanegol.