English icon English
Tu allan i Sinema'r Palace yn Hwlffordd

Bywyd newydd i sinema y dref

New lease of life for town cinema

Bydd gweithredwr profiadol Sinema’r Palas yn Hwlffordd yn rhoi bywyd newydd i’r safle.

Mae’r gweithredwr sinema annibynnol Sinema Palace Ltd wedi llofnodi prydles gyda Chyngor Sir Penfro i weithredu’r safle a’r nod yw agor cyn diwedd gwyliau’r Pasg.

Mae perchennog Sinema Palace Ltd, Alejandro Whyatt, sydd wedi’i leoli yn Essex, yn gweithio gyda’i dad Ashley a’u tîm i wella ansawdd y sain a’r llun yn y sinema er mwyn bod yn barod i sgrinio’r ffilm Super Mario Bros. newydd.

Bydd rhagor o waith i ailwampio a gwella’r adeilad rhestredig Gradd II, a agorwyd yn 1913, yn wreiddiol y Gyfnewidfa Yd, yn cael ei wneud dros y misoedd sydd i ddod.

Mae Mr Whyatt yn gweithredu sinemâu annibynnol eraill mewn adeiladau hen a thraddodiadol yng ngogledd Cymru, Essexa Norfolk.

Ef yw trydedd genhedlaeth ei deulu yn y diwydiant, gan ddilyn yn ôl traed ei dad a’i ddad-cu. 

“Mae Cyngor Sir Penfro wrth ei fodd bod prydles newydd wedi’i llofnodi i weithredu Sinema’r Palas yn Hwlffordd, gan ddod â’r safle yn ôl yn fyw a sicrhau buddsoddiad yn yr adeilad hanesyddol hwn,” meddai Aelod y Cabinet dros Lle, y Rhanbarth a Newid Hinsawdd y Cynghorydd Paul Miller.

Dywedodd y Cynghorydd Aelod Lleol Tom Tudor: “Gan mai fi yw Cynghorydd Sir Ward y Castell, rwy’n falch iawn bod Sinema’r Palas yn ailagor fel safle sinema. Rwy’n gobeithio ei weld unwaith eto yn rhoi bywyd newydd i ran uchaf Hwlffordd a dod â phobl yn ôl i’r dref. Rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi o’i amgylch.”

Dywedodd Alejandro Whyatt: “Rydyn ni eisiau cadw cymaint o’r nodweddion pensaernïol gwreiddiol â phosibl a rydym yn croesawu ymgysylltiad y bobl leol i wneud hyn yn llwyddiant.”