English icon English
PayByPhone2

PayByPhone yn cynnig parcio diogel a hawdd yn Sir Benfro

PayByPhone offers safe and easy parking in Pembrokeshire

Anogir trigolion ac ymwelwyr Sir Benfro i lawrlwytho'r ap PayByPhone i'w ffonau symudol i dalu’n hawdd am barcio ledled y sir. 

Mae PayByPhone yn cael ei dderbyn ym mhob maes parcio Cyngor Sir Penfro a hefyd mewn meysydd parcio sy'n cael eu gweithredu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

Ar ôl cofrestru a sefydlu’r ap, mae'n darparu ateb syml heb arian parod ar gyfer parcio ceir ac yn darparu buddion pellach, fel y gallu i ymestyn parcio heb ddychwelyd i beiriant talu. 

Dylai defnyddwyr Apple iPhone chwilio am PayByPhone yn yr App Store.  

Dylai defnyddwyr Android chwilio am yr un peth yn y Google Play Store. 

Mae gwasanaeth PayByPhone yn ddiogel ac yn bodloni'r lefel uchaf o ddiogelwch ar gyfer prosesu taliadau. 

Os nad ydych chi'n defnyddio'r ap PayByPhone ond yn hytrach yn defnyddio'r wefan, byddwch yn wyliadwrus o'r potensial ar gyfer gwefannau sgam sy’n ffugio bod yn  PayByPhone.  

Sylwer, ni fydd PayByPhone byth yn gofyn i chi am daliad nes eich bod wedi dewis lleoliad parcio, hyd, a rhif cofrestru cerbyd.  

Y cyfeiriad gwe cywir yw: paybyphone.co.uk 

Mae gan PayByPhone fwy o wybodaeth am osgoi sgamiau ar ei wefan

 

Mae gan yrwyr ddewis o hyd i dalu gyda cherdyn wrth beiriannau os yw'n well ganddynt, a gydag arian parod lle mae ar gael.  

Darperir rhif ffôn awtomataidd hefyd - 0330 400 7275 - i ddefnyddwyr ffonio a thalu am barcio os yw'n well ganddynt. 

Yn syml, defnyddiwch y cyfeirnod a ddarperir yn y lleoliad i amlygu lleoliad y maes parcio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio rhif y lleoliad wrth gadarnhau eich sesiwn dalu a sicrhewch eich bod yn nodi'r rhif cofrestru cerbyd cywir. 

Cewch fwy o wybodaeth am PayByPhone ar dudalennau parcio'r Cyngor.