English icon English
Cresselly Cricket Club - Clwb Criced Cresselly

Y nifer fwyaf erioed o enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

Record nominations received for Sport Pembrokeshire Awards

Cafwyd y nifer fwyaf erioed o enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro.

Cafwyd cyfanswm o 296 o enwebiadau mewn 13 categori ar gyfer unigolion a thimau sy’n gysylltiedig ag amrywiaeth o gampau gwahanol.

Bydd y tri sy’n cyrraedd y rownd derfynol ym mhob categori yn cael eu cyhoeddi yn y Western Telegraph ar 15 Tachwedd.

Caiff yr enillwyr terfynol eu cyhoeddi mewn seremoni gala yn Folly Farm ar 24 Tachwedd, wedi’i threfnu gan Chwaraeon Sir Benfro.

Noddir y gwobrau gan Valero, y Western Telegraph, Folly Farm a Pure West Radio. 

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Preswylwyr: “Mae’n wych ein bod wedi cael y nifer fwyaf erioed o enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro.

“Mae’n dangos bod chwaraeon a’r Gwobrau Chwaraeon yn mynd o nerth i nerth yn ein sir a bod pobl eisiau achub ar y cyfle i gydnabod gwaith caled a chyflawniadau ein mabolgampwyr, hyfforddwyr a’n gwirfoddolwyr lleol.”

 

Mae’r enwebiadau fel a ganlyn:

(cafodd rhai unigolion/timau fwy nag un enwebiad)

 

Merched dan 16 oed

 1. Sophie Howell (Nofio)
 2. Jemma Nand-Lal (Golff)
 3. Elisa Tyrell (Gymnasteg)
 4. Nina Marsh (Hwylio)
 5. Katie David (Syrffio)
 6. Chanel Griffiths (Dawnsio)
 7. Catrin Owens (Hwylfyrddio)
 8. Ava Davies (Gymnasteg)
 9. Maggi Clewitt (Gymnasteg)
 10. Matti Davies (Marchogaeth)
 11. Bronwyn Clissold (Nofio)
 12. Imi Scourfield (Dawnsio)
 13. Grace Morris (Codi Pwysau)
 14. Chloe John-Driscoll (Saethu)
 15. Josie Hawke (Syrffio)

 

Bechgyn dan 16 oed

 1. Kyle Gammer (Parkour)
 2. Kieran George (Nofio)
 3. Reuben Lerwill (Gymnasteg)
 4. Jayden Crawford (Pêl-droed)
 5. Finn Macare (Hoci)
 6. Ramon Siso (Pêl-droed)
 7. Finley Bruce (Rhedeg)
 8. Macs Adams (Pêl-droed)
 9. Tomos Nicholas (Rygbi, Pêl-droed, Criced)
 10. Carter Heywood (Pêl-droed)
 11. Ned Rees-Wigmore (Hoci)
 12. Sean Bolger (Bocsio)

 

Clwb y Flwyddyn

 1. Windswept Watersports
 2. Clwb Badminton Hwlffordd
 3. South Pembs Sharks dan 14 oed
 4. Pembrokeshire Vikings
 5. Clwb Parkour Sir Benfro
 6. FF Dancers
 7. Crossfit Pembrokeshire
 8. Clwb Gymnasteg Hwlffordd
 9. Vibe School of Dance
 10. Parkrun Glannau Aberdaugleddau
 11. Clwb Triathlon Sir Benfro
 12. Clwb Achub Bywydau Broad Haven Buccaneers
 13. Clwb Cychod Hwylio Neyland
 14. Clwb Gymnasteg Hwlffordd
 15. Clwb Syrffio Blue Horizons
 16. Clwb Criced Neyland
 17. Clwb Criced Penfro
 18. Clwb Tennis Hwlffordd
 19. Clwb Nofio Tenby Dolphins
 20. Clwb Bowlio Mat Byr Tafarn-sbeit
 21. Fishguard Thunderbolts
 22. Clwb Criced Hook

 

Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau

 1. Lewis Crawford (Boccia)
 2. Ella Meacham (Gallu Padlo)
 3. Saskia Webb (Nofio)
 4. Ioan Williams (Boccia)

 

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

 1. Ellie Phillips (Nofio)
 2. Leon Jarvis (Pêl-droed)
 3. YHT Ambassadors
 4. Keira Edwards (Hwylio)
 5. Carys Ribbon (Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd)
 6. Lukas Tyrrell (Hwylio)
 7. Shannon Macarney (Chwaraeon Anabledd)
 8. Elizabeth Clissold (Nofio)

 

Tîm Iau

 1. South Pembs Sharks dan 14 oed (Rygbi)
 2. Tîm Pêl-droed dan 14 oed Ysgolion Sir Benfro
 3. Pêl-droed Mini dan 8 oed Johnston Tigers
 4. Tîm Pêl-droed Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod
 5. Clwb Criced Cilgeti dan 13 oed a dan 15 oed
 6. Clwb Criced Hwlffordd dan 11 oed
 7. Clwb Pêl-rwyd Abergwaun dan 12 oed
 8. Tîm Tennis Ysgol Penrhyn Dewi
 9. Neyland Pink Pirates dan 13 oed

 

Arwr Anenwog

 1. Andrew Richards (Rhwyfo)
 2. Ross Hardy (Criced)
 3. Jon Phillips (Parkrun Aberdaugleddau)
 4. Luke Howell (Hwylio)
 5. Teresa James (Pêl-droed)
 6. Kyle Davies (Criced, Pêl-droed, Rygbi)
 7. Dave Astins (Triathlon)
 8. Sean Hannon (Criced)
 9. Emyr Hughes (Ysgol Bro Gwaun)
 10. Richard Arthur (Criced)
 11. Craig, Max, Toby a Tipper (Rygbi)
 12. Sam Rossiter (Criced)
 13. Piers Beckett (Hwylio)
 14. Dave Petrie (Criced)
 15. Karen Lewis (Parkrun)

 

Tîm Hŷn

 1. Tîm Criced T20 Hook Black Diamonds
 2. Clwb Bowlio Mat Byr East Williamston
 3. Clwb Rygbi Ieuenctid Llangwm
 4. Fishguard Thunderbolts
 5. Clwb Hoci Merched Aberdaugleddau
 6. Clwb Pêl-droed Sir Hwlffordd
 7. Clwb Rygbi Merched Hwlffordd
 8. Clwb Criced Merched Creseli
 9. Jonathan Gladstone ac Andrew Hudson (Bowlio Mat Byr)

 

Cyflawniad gan Ddyn

 1. Bleddyn Gibbs (Codi Pwysau)
 2. Simon Richards (Criced)
 3. Jack Paul Newman (Parkour)
 4. Liam Ashley Davies (Parkour)
 5. Jeremy Cross (Tennis)
 6. Ceri Stone (Seiclo)
 7. Moritz Neumann (Crossfit)
 8. Jonathan Gladstone (Bowlio Mat Byr)
 9. Rhys Llewellyn (Athletau)
 10. Mickey Beckett (Hwylio)

 

Cyflawniad gan Fenyw

 1. Sophie Butland (Dawnsio)
 2. Sanna Duthie (Rhedeg)
 3. Nel Allen (Golff)
 4. Imogen Scourfield (Pêl-droed a Dawnsio)
 5. Gracie Griffiths (Ras Gerdded)
 6. Makala Jones (Nofio)
 7. Seren Thorne (Saethu Targed)
 8. Ava Midgeley (Criced)
 9. Kate Dickinson (Bowlio)

 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

 1. Bleddyn Gibbs (Codi Pwysau)
 2. Jack Surtees (Pêl-droed)
 3. Jules King (Crossfit)
 4. Nia Morgan (Gallu Padlo)
 5. Michael Jenkins (Disgen)

 

Trefnydd Clwb

 1. Rachel Grieve (Rygbi)
 2. Clwb Rygbi Ieuenctid Llangwm
 3. Jon a Debbie Phllips (Parkrun Aberdaugleddau)
 4. Kelly Griffiths (Athletau)
 5. Jen Harries (Athletau)
 6. Brian Millard (Chwaraeon Anabledd)
 7. Nadine Tyrell (Gymnasteg)
 8. Huw Jones (Golff)
 9. Daisy Griffiths (Gymnasteg)
 10. Stefan Jenkins (Criced)
 11. Jack Kinnersley (Rygbi)
 12. Fraser Watson (Criced)
 13. Jamie Phelps (Criced)

 

Hyfforddwr y Flwyddyn

 1. Chris McEwen (Bocsio)
 2. Georgia Picton (Dawnsio)
 3. Sam Feeneck (Crossfit)
 4. Joseph Lewis (Pêl-droed)
 5. Simon Thomas (Pêl-droed)
 6. Hannah Davey (Dawnsio)
 7. Jamie Barrellie (Rygbi)
 8. Mike Jarvis (Pêl-droed)
 9. Lewis Davies
 10. Joel Codd (Pêl-droed)
 11. Tyler James (Parkour)
 12. Michael Newman (Parkour)
 13. Brad (Pêl-droed)
 14. Colin Williams (Criced)
 15. Luke Hayward (Pêl-droed)
 16. Andrew Barcoe (Pêl-droed)
 17. Wayne Griffiths           (Athletau)
 18. Nathan Greene
 19. Barry Parsons a Gareth Scourfield (Rygbi)
 20. Simon Roach (Codi Pwysau)
 21. Angiolina Martib (Rygbi)
 22. Phil Sadler (Syrffio)
 23. Daisy Griffiths (Gymnasteg)
 24. Kyle Davies (Criced, Rygbi, Pêl-droed)
 25. Nadine Tyrell (Gymnasteg)
 26. Lowri Jones (Dawnsio)
 27. Lauren Smith (Gymnasteg)
 28. Chris Barker (Sboncen)
 29. Dayfdd Bowen (Rygbi)
 30. Ross Hardy (Criced)
 31. Trevor Badham a Colin Williams (Criced)
 32. Mark James (Rygbi)
 33. Tom Richards (Tennis)
 34. Rhian Homer ac Emily O’Connor (Pêl-rwyd)
 35. Stuart Tyrie (Ju Jitsu)
 36. Bruce Evans (Tennis)

Nodiadau i olygyddion

Capsiwn: Clwb Criced Cresselly, enillydd Clwb y Flwyddyn y llynedd.