English icon English
Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Cyhoeddi dyddiadau ail gyfle i wneud cais am Gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

A second opportunity to apply for UK Shared Prosperity Funding dates announced

Bydd Cyngor Sir Penfro yn agor ail rownd yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) ddydd Llun, 2 Hydref 2023.

Bydd cyfnod byr iawn ar gyfer ceisiadau a fydd yn cau am hanner nos ar ddydd Sul, 15 Hydref 2023.

Bydd y ffurflenni cais a'r canllawiau ar gael ar wefan y Cyngor (yn agor mewn tab newydd) o 2 Hydref.

Ffyniant Bro

wedi ei ariannu