English icon English

Newyddion

Canfuwyd 13 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Digwyddiad galw heibio busnes yn BIC gyda llawer o bobl yn sefyll o gwmpas

Hwb cyllid ar gael i entrepreneuriaid busnes ifanc Sir Benfro

Mae’r Gronfa Menter Ieuenctid a lansiwyd yn ddiweddar yn cynnig hwb i fusnesau newydd sy’n cael eu sefydlu gan bobl 21 oed ac iau.

West Street Abergwaun

Chwilio am arlunydd tir cyhoeddus i ddylunio llwybrau newydd ar gyfer Abergwaun ac Wdig

Mae Cyngor Sir Penfro yn comisiynu arlunydd arweiniol i gyd-greu llwybr newydd neu gyfres o lwybrau ar gyfer gefeilldrefi Abergwaun ac Wdig.

Gweinyddes gyda gwallt hir, syth brown yn gwenu gyda hambwrdd o goffi

Datgloi Potensial: Mae menter Dyfodol Sgiliau Cyngor Sir Penfro yn creu cyfleoedd gwaith cyffrous

Mewn datblygiad addawol, mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n elfen ddeinamig o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi bod yn corddi’r dyfroedd ers mis Ebrill 2023.

Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Cyhoeddi dyddiadau ail gyfle i wneud cais am Gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Bydd Cyngor Sir Penfro yn agor ail rownd yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) ddydd Llun, 2 Hydref 2023.

Wedi'i yrru gan Ffyniant Bro

Bydd ail gyfle i ymgeisio am Gyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn agor yn fuan

Bydd Cyngor Sir Penfro yn gwahodd sefydliadau sydd â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) ddechrau mis Hydref.

teulu yn dal dwylo

Annog gofalwyr a phobl hŷn i 'Ddweud Eich Dweud' a chyfle i ennill gwobr

Mae porth Dweud Eich Dweud yn ffordd wych o roi gwybod i Gyngor Sir Benfro am eich barn ac os byddwch yn cymryd rhan fis yma bydd cyfle i ennill gwobrau gwych.

Michael Hooper o Gymdeithas Gofal Sir Benfro gyda'r Aelod Cabinet dros Gyllid y Cynghorydd Alec Cormack a siec grant ar gyfer UK SPF

Prosiect rhifedd i gynorthwyo pobl ddigartref yw’r cynllun cyntaf i’w lansio yn Sir Benfro gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o weld cychwyniad y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn yr ardal, gan Gymdeithas Gofal Sir Benfro.

Yn y llun yn VC Gallery yn Noc Penfro Hayley Edwards, Kevin Stanley, Steph Cross and Simon Hancock

Grant Gwella Sir Benfro yn helpu i ddod â chymuned at ei gilydd

Mae prosiect unigryw yn Noc Penfro 'Trechu Unigrwydd' yn dod â'r gymuned leol at ei gilydd gyda chyn-filwyr.

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld a Cei'r De

Y Gweinidog Cyllid yn ymweld â’r Awdurdod Lleol a Hwlffordd

Bu Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, yn ymweld â Sir Benfro i weld amrywiaeth o’r gwaith y mae’r awdurdod yn ei wneud.

Western Quayside topping out

Datblygiad Glan Cei’r Gorllewin yn cyrraedd y copa

Cyrhaeddwyd carreg filltir datblygu allweddol y mis hwn gyda seremoni ‘gosod y copa' a gynhaliwyd yng Nglan Cei'r Gorllewin, prosiect gwerth miliynau i adfywio Hwlffordd.

South Quay Phase 2 Northgate Street-2

Datblygiad Penfro yn agor cyfleoedd i drigolion De Sir Benfro ag anabledd

Mae'r Hwb Cei De arfaethedig yn cael ei datblygu gan Raglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro arobryn.

Dyn yn dal beiro dros y pad ysgrifennu

Cyflwynwch gais am grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig ar gyfer eich cymuned neu fusnes

Mae grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) y Deyrnas Unedig o hyd at £100,000 ar gael i gymunedau a busnesau yn Sir Benfro.