English icon English

Newyddion

Canfuwyd 26 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Dinbych y Pysgod canol y dref

Gall trefi newydd a strydoedd ychwanegol nawr gynnig am grantiau cynllun paent

Mae cynllun sy'n cefnogi busnesau yng nghanol trefi i dacluso y tu allan i’w hadeiladau yn cael ei ymestyn i gynnwys Dinbych-y-pysgod.

Prosiect Amgylcheddol Fy Afon

Pobl ifanc yn plymio i mewn i brosiect Fy Afon

Yn ystod gwyliau'r Pasg, cymerodd pobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid The Edge a Gwasanaeth Lles y Fyddin ran mewn prosiect amgylcheddol deuddydd yn Hwlffordd mewn partneriaeth â Phrosiect Cleddau.

Cloc gyda darnau arian a phlanhigion yn blaguro

Y cyfle diweddaraf i gael gafael ar gyllid grant cymunedol yn agor

Mae Grant Cyfoethogi Sir Benfro ar agor ac mae croeso i chi gyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb.

West Street Abergwaun

Tair tref arall i elwa o gynllun paentio

Gall busnesau'r Stryd Fawr mewn tair tref arall wneud cais am gyllid i adfywio eu heiddo.

Celtic Freeport welcomes its first permanent Chief Executive, Luciana Ciubotariu

Prif Weithredwr newydd, achos busnes a phresenoldeb digidol ar ei newydd weddi’r Porthladd Rhydd Celtaidd

Mae Luciana Ciubotariu wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr parhaol newydd y Porthladd Rhydd Celtaidd i sicrhau y bydd y prosiect ailddiwydiannu, datgarboneiddio ac adfywio hollbwysig hwn yn dwyn ffrwyth. Bydd yn dechrau yn ei swydd ym mis Mai 2024.

Y panel gyrfaoedd yn SPARC Alliance

SPARC yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod yn y diwydiant ynni

Ymunodd Cyngor Sir Penfro â Choleg Sir Benfro i lansio'r Gynghrair Pŵer Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy ac Adeiladu (SPARC) i hyrwyddo amrywiaeth rhywedd yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

High Street Haverfordwest

Cynllun i fywiogi canol trefi ar y ffordd i Hwlffordd

Mae’r Cynllun Peintio Strydlun, a lansiwyd yn ddiweddar, yn cael ei ymestyn o Aberdaugleddau i ganol tref Hwlffordd.

Jon a Donna yn y fforwm Dyframaethu Un newydd

Plymio i gyfleoedd Dyframaeth

Daeth Cynhadledd Dyframaeth gyntaf erioed Sir Benfro ag arbenigwyr, entrepreneuriaid sefydledig a'r genhedlaeth nesaf o newydd-ddyfodiaid ynghyd yr wythnos ddiwethaf.

Claire Garland gyda'i land rover cacen gaws

Llwyddiant melys: Cwmni cacennau caws yn sicrhau grant i ennill darn mwy o’r farchnad

Mae cwmni cacennau caws moethus lleol yn lledu ei esgyll a chyrraedd cwsmeriaid newydd, diolch i gyllid grant a chymorth gan dîm busnes Cyngor Sir Penfro.

Bwyty Lounges

Cyhoeddi cwmni lletygarwch blaenllaw Loungers ar gyfer datblygiad Glan Cei'r Gorllewin

Mae Cyngor Sir Penfro a Loungers, un o gwmnïau lletygarwch mwyaf blaenllaw'r DU, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cytuno ar delerau i Loungers fod yn denant cyntaf datblygiad gwych Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.

Charles Street, Aberdaugleddau-3

Cynllun newydd i helpu adfywio canol trefi lleol

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio cynllun newydd i gefnogi canol trefi drwy helpu perchnogion eiddo i adfywio eu heiddo.

Golygfa o Gastell Hwlffordd o ychydig islaw gydag un faner yn chwifio a llawer o wyrddni (hen lun)

Disodli polion baneri Castell fel rhan o brosiect adfywio

Mae dau bolyn baneri Castell Hwlffordd, a ddifrodwyd ar ôl stormydd diweddar, wedi cael eu tynnu oddi yno dros dro.