English icon English
yn bersonol trwy'r post trwy ddirprwy Y Comisiwn Etholiad Mae dy bleidlais yn cyfri paid colli dy gyfle

Cyhoeddi enwau'r ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol

Names of candidates standing for General Election published

Mae'r Datganiad am y Sawl a Enwebwyd i’w hethol yng Nghanolbarth a De Sir Benfro wedi ei gyhoeddi heno (7 Mehefin).

Roedd gan y rhai oedd am sefyll yn Etholiad Seneddol y DU ym mis Gorffennaf tan 4pm ar 7 Mehefin i gyflwyno papurau enwebu i'r Swyddog Canlyniadau (Dros Dro).

Mae'r bobl ganlynol wedi eu henwebu i’w hethol fel aelod o Senedd y DU dros etholaeth Canolbarth a De Sir Benfro: Hanna Andersen (Women’s Equality Party);

Alistair Cameron (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru);

Stephen Crabb (Plaid Geidwadol Cymru);

Stuart Marchant (Reform UK);

James Purchase (Plaid Werdd);

Vusi Siphika (Annibynnol);

Cris Tomos (Plaid Cymru);

Henry Tufnell (Llafur Cymru).

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor.

Bydd yr Etholiad Cyffredinol yn cael ei gynnal ar 4 Gorffennaf a’r cyfnod pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm.

Mae Canolbarth a De Sir Benfro yn etholaeth newydd yn dilyn adolygu ffiniau, a bellach mae rhai o ardaloedd gogledd y sir wedi'u cynnwys yn etholaeth Preseli Ceredigion.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Y Comisiwn Ffiniau i Cymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn 18 Mehefin. Ewch i https://www.gov.uk/vote-uk-election

Os byddai'n well gennych anfon pleidlais drwy'r post, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5pm ddydd Mercher, 19 Mehefin ac os oes angen pleidlais drwy ddirprwy, rhaid i chi wneud cais erbyn 5pm ddydd Mercher, 26 Mehefin.

Bydd angen prawf adnabod ffotograffig arnoch hefyd i bleidleisio'n bersonol ond os nad oes gennych brawf adnabod gwnewch gais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr cyn 26 Mehefin.