English icon English

Newyddion

Canfuwyd 9 eitem

postbox

Dychwelwch eich pleidlais bost a gwneud i'ch llais gyfrif

Gellir dychwelyd pleidleisiau post ar gyfer etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd ar ddod cyn gynted ag yr ydych yn eu derbyn.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Canlyniad isetholiad Llanisan-yn-Rhos

Cafodd datganiad isetholiad Cyngor Sir Penfro ei wneud gan y Swyddog Canlyniadau Will Bramble ar 16 Ebrill.

bydd swyddog cofrestru etholiad yn mieri gyda chwythu x gan y comisiwn etholiadol

Peidiwch â methu'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad fis nesaf

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai yn agosáu.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Galw Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfnod etholiad swyddogol ar gyfer swyddi'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr bellach wedi dechrau.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer Is-etholiad Llanisan-yn-Rhos

Bydd pum ymgeisydd yn gofyn am bleidleisiau yn isetholiad Llanisan-yn-Rhos, a alwyd yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens.

Mewnosododd y Cyng Reg Owens ar lun o Neuadd y Sir

Pleidleisiwch dros gynrychiolydd newydd yn dilyn marwolaeth drist Cynghorydd Sir

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn Llanisan-yn-Rhos yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens fis diwethaf.

Tîm ffilmio Aeran Hopewell, James Pugh, Kath Brookes

Esbonio pleidleisio mewn fideo newydd gyda Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro

Crëwyd fideo newydd mewn partneriaeth â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro (PSEP) i ddangos pa mor hygyrch y gall pleidleisio fod i bawb.

Tom Tudor gyda chynghorwyr eraill a phobl ifanc yng nghyntedd Neuadd y Sir

Pobl ifanc Sir Benfro yn canolbwyntio ar pam 'Mae Democratiaeth o Bwys'

Yn ystod digwyddiadau Mae Democratiaeth o Bwys yn Neuadd y Sir, cyflwynwyd nifer o gwestiynau anodd i banel o gynghorwyr gan bobl ifanc o Sir Benfro.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Dweud Eich Dweud ar ddosbarthiadau etholiadol, mannau a gorsafoedd pleidleisio yn Sir Benfro

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cynnal adolygiad o ddosbarthiadau etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio, gan ddechrau ar 9 Hydref.