English icon English

Newyddion

Canfuwyd 14 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Mapiau gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru

Newidiadau ffiniau yn golygu etholaethau newydd ar gyfer Etholiad Senedd y DU 2024

Ydych chi'n gwybod ym mha etholaeth y byddwch yn pleidleisio ynddi yn Etholiad Cyffredinol mis Gorffennaf? Efallai y bydd rhai ohonom eisiau gwirio eto wrth i rai newidiadau mawr i ffiniau ddod i rym.

yn bersonol trwy'r post trwy ddirprwy Y Comisiwn Etholiad Mae dy bleidlais yn cyfri paid colli dy gyfle

Cyhoeddi enwau'r ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr Etholiad Cyffredinol

Mae'r Datganiad am y Sawl a Enwebwyd i’w hethol yng Nghanolbarth a De Sir Benfro wedi ei gyhoeddi heno (7 Mehefin).

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yr Etholiad Cyffredinol yn agor

Mae'r hysbysiad etholiad wedi ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Penfro ddydd Llun, 3 Mehefin.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Dyddiadau allweddol i bleidleiswyr yn yr Etholiad Cyffredinol sydd i ddod

Mae Etholiad Cyffredinol y DU wedi ei alw a bydd yn cael ei gynnal ar 4 Gorffennaf.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Cofiwch bleidleisio ddydd Iau

Dydd Iau, 2 Mai yw eich cyfle i bleidleisio dros Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

postbox

Dychwelwch eich pleidlais bost a gwneud i'ch llais gyfrif

Gellir dychwelyd pleidleisiau post ar gyfer etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sydd ar ddod cyn gynted ag yr ydych yn eu derbyn.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Canlyniad isetholiad Llanisan-yn-Rhos

Cafodd datganiad isetholiad Cyngor Sir Penfro ei wneud gan y Swyddog Canlyniadau Will Bramble ar 16 Ebrill.

bydd swyddog cofrestru etholiad yn mieri gyda chwythu x gan y comisiwn etholiadol

Peidiwch â methu'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad fis nesaf

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai yn agosáu.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Galw Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfnod etholiad swyddogol ar gyfer swyddi'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr bellach wedi dechrau.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer Is-etholiad Llanisan-yn-Rhos

Bydd pum ymgeisydd yn gofyn am bleidleisiau yn isetholiad Llanisan-yn-Rhos, a alwyd yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens.

Mewnosododd y Cyng Reg Owens ar lun o Neuadd y Sir

Pleidleisiwch dros gynrychiolydd newydd yn dilyn marwolaeth drist Cynghorydd Sir

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn Llanisan-yn-Rhos yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens fis diwethaf.

Tîm ffilmio Aeran Hopewell, James Pugh, Kath Brookes

Esbonio pleidleisio mewn fideo newydd gyda Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro

Crëwyd fideo newydd mewn partneriaeth â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro (PSEP) i ddangos pa mor hygyrch y gall pleidleisio fod i bawb.