English icon English
Neyland Pirates u14s 2022-2

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn agosáu

Nominations deadline nears for Sport Pembrokeshire 2023 awards

Ydych chi'n adnabod tîm neu unigolyn yn Sir Benfro a gafodd lwyddiant chwaraeon anhygoel y llynedd? Neu hyfforddwr neu wirfoddolwr ymroddedig mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Yna, cyflwynwch eich enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023!

Y dyddiad cau yw dydd Sul, 15 Hydref ac mae 13 o gategorïau.

"Rydym wedi derbyn llawer o enwebiadau gwych yn barod, ond byddem wrth ein bodd yn derbyn hyd yn oed mwy - felly cyflwynwch eich enwebiadau cyn y dyddiad cau, sef 15 Hydref," meddai'r Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Preswylwyr.

"Mae'r gwobrau’n gyfle gwych i ddathlu llwyddiant chwaraeon, a dangos eich gwerthfawrogiad o'r holl bobl weithgar mewn chwaraeon ar lawr gwlad."

Am y tro cyntaf eleni, gwahoddir aelodau'r cyhoedd i gyflwyno enwebiad ar gyfer Gwobr Cyflawniad Oes.

Noddir Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro gan Valero, Pure West Radio, Fferm Folly a'r Western Telegraph.

Bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal ar Fferm Folly ar ddydd Gwener, 24 Tachwedd 2023.

Dyma gategorïau’r gwobrau:

 • Hyfforddwr y Flwyddyn
 • Cyflawniad Chwaraeon gan Fenyw
 • Cyflawniad Chwaraeon gan Ddyn
 • Cyflawniad Chwaraeon gan Fachgen (o dan 16 oed)
 • Cyflawniad Chwaraeon gan Ferch (o dan 16 oed)
 • Gwobr Chwaraeon Anabledd
 • Gwobr Chwaraeon Anabledd Iau (o dan 16 oed)
 • Arwr Anenwog
 • Trefnydd Clwb y Flwyddyn
 • Cyflawniad Tîm y Flwyddyn
 • Cyflawniad Tîm Iau y Flwyddyn (o dan 16 oed)
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Clwb y Flwyddyn
 • Cyflawniad Oes