English icon English

Newyddion

Canfuwyd 36 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Prosiect Amgylcheddol Fy Afon

Pobl ifanc yn plymio i mewn i brosiect Fy Afon

Yn ystod gwyliau'r Pasg, cymerodd pobl ifanc o Ganolfan Ieuenctid The Edge a Gwasanaeth Lles y Fyddin ran mewn prosiect amgylcheddol deuddydd yn Hwlffordd mewn partneriaeth â Phrosiect Cleddau.

Gala Nofio Anabledd Sir Benfro

Plant Sir Benfro yn gwneud sblash mawr yng Ngala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro

Mae Chwaraeon Sir Benfro wedi bod yn falch iawn o gynnal Gala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro 2024.

Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Darpariaeth aml-chwaraeon yn cael ei chyflwyno gan Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn falch iawn o gynnig cyfres o sesiynau aml-chwaraeon wythnosol i blant oed ysgol gynradd. Mae'r dosbarthiadau hyn am ddim i bawb sy'n cymryd rhan ac maent yn cael eu cynnal ar hyn o bryd yng Nghanolfan Hamdden Penfro.

Y panel gyrfaoedd yn SPARC Alliance

SPARC yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod yn y diwydiant ynni

Ymunodd Cyngor Sir Penfro â Choleg Sir Benfro i lansio'r Gynghrair Pŵer Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy ac Adeiladu (SPARC) i hyrwyddo amrywiaeth rhywedd yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Jane Harries gyda CHTh Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn a Phrif Swyddog Addysg Ieuenctid a Chymunedol, Steve Davis.

Comisiynydd yr Heddlu yn amlygu prosiect atal troseddau mewn ysgolion

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys â Thîm Troseddau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro mewn digwyddiad atal troseddu yn ddiweddar.

Steven Richards-Downes, Cerys Foss,  Jeremy Miles, Christine Williams,  Jane Harries, Headteacher,  Paul Davies,  Troy Goodridge

Ymweliad Gweinidogol â dwy o ysgolion Hwlffordd

Mwynhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, ymweliadau â dwy o ysgolion Hwlffordd ddydd Gwener, 2 Chwefror.

Ysgol Neyland

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Neyland

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gymunedol Neyland.

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.

Pencampwriaeth Boccia

Disgyblion Ysgol Harri Tudur yn cipio gwobrau ym Mhencampwriaethau Boccia Cymru

Mae dau ffrind o Ysgol Harri Tudur wedi cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Boccia – gan ennill gwobrau Arian ac Efydd.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.

Neyland Pirates u14s 2022-2

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn agosáu

Ydych chi'n adnabod tîm neu unigolyn yn Sir Benfro a gafodd lwyddiant chwaraeon anhygoel y llynedd? Neu hyfforddwr neu wirfoddolwr ymroddedig mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Rachel Scott a Kate Clarke, athrawon arweiniol Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a Llysgenhadon Gwych, disgyblion Jacob Williams a Tilly Prevel.

Ysgol yn derbyn Gwobr Aur fawreddog UNICEF y DU am yr eildro

Mae Ysgol Gymunedol Doc Penfro wedi derbyn gwobr Aur am yr eildro gan raglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU.