English icon English

Newyddion

Canfuwyd 30 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Ysgol Neyland

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Neyland

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gymunedol Neyland.

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.

Pencampwriaeth Boccia

Disgyblion Ysgol Harri Tudur yn cipio gwobrau ym Mhencampwriaethau Boccia Cymru

Mae dau ffrind o Ysgol Harri Tudur wedi cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Boccia – gan ennill gwobrau Arian ac Efydd.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.

Neyland Pirates u14s 2022-2

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn agosáu

Ydych chi'n adnabod tîm neu unigolyn yn Sir Benfro a gafodd lwyddiant chwaraeon anhygoel y llynedd? Neu hyfforddwr neu wirfoddolwr ymroddedig mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Rachel Scott a Kate Clarke, athrawon arweiniol Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a Llysgenhadon Gwych, disgyblion Jacob Williams a Tilly Prevel.

Ysgol yn derbyn Gwobr Aur fawreddog UNICEF y DU am yr eildro

Mae Ysgol Gymunedol Doc Penfro wedi derbyn gwobr Aur am yr eildro gan raglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU.

Cynhadledd Llysgenhadon Ifanc Efydd

Hyrwyddo chwaraeon yn Sir Benfro – cwrdd â’r Llysgenhadon Ifanc Efydd!

Bu cenhedlaeth newydd o fodelau rôl ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Sir Benfro yn cyfarfod yn ddiweddar i rannu syniadau a gwrando ar straeon ysbrydoledig llysgenhadon hŷn.

Tasglu Valero 1

Clwb wrth eu bodd gan weddnewidiad gwych gan dasglu Valero

Mae aelodau o Chwaraeon Sir Benfro nid yn unig yn cefnogi datblygiad chwaraeon cymunedol yn eu gwaith o ddydd i ddydd ond yn helpu yn eu hamser hamdden, hefyd.

Seswin aml-chwaraeon yn Hwlffordd

Sesiynau aml-chwaraeon llawn hwyl am ddim i blant yn Hwlffordd

Bydd sesiynau aml-chwaraeon am ddim i blant rhwng 5 a 7 oed yn cael eu cynnal unwaith eto yr hydref hwn yn Hwlffordd.

Merched o Clwb Rhwyfo Merched Wiseman's Bridge yn hapus i ddal eu gwobr, gyda Stephen Thornton.

Enwebiadau yn agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023

Bydd dathliad blynyddol Sir Benfro o chwaraeon yn cael ei gynnal unwaith eto yr hydref hwn yng Ngwobrau mawreddog Chwaraeon Sir Benfro 2023.

pel droed-iwr

Clybiau chwaraeon yn derbyn grantiau gan Chwaraeon Cymru

Mae pymtheg o glybiau chwaraeon yn Sir Benfro wedi derbyn cyfran o fwy na £100,000 yn rownd ddiweddaraf dyraniadau grant 'Cronfa Cymru Actif'.

Grŵp o ferched gyda chanlyniadau a balŵns yn Ysgol Greenhill

Llongyfarch myfyrwyr Safon Uwch a Safon UG yn Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn llongyfarch yr holl ddysgwyr Safon Uwch, UG a galwedigaethol sydd wedi derbyn canlyniadau heddiw.