English icon English
Ysgol Neyland

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Neyland

Consultation launched on proposal for new Learning Resource Centre in Neyland School

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Gymunedol Neyland.

Byddai'r ganolfan ar gyfer disgyblion oedran cynraddag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr y Sbectrwm Awtistig.

Mae'r ddogfen ymgynghori yn nodi'r cynnig yn llawn, a gellir ei weld yn

https://dweudeichdweud.sir-benfro.gov.uk/canolfan-adnoddau-dysgu-ysgol-gymunedol-neyland

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 29 Rhagfyr 2023.