English icon English
SmallWorldTheatre DewiSant4-2

Dyfeiswyr direidi a chlerwyr crwydrol wrth i Ffair Pererinion ddathlu'r cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Mischief makers and meandering minstrels as Pilgrim Fayre celebrates links between Ireland and Wales

Bydd Ffair Pererinion fywiog yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn i ddathlu llwyddiannau prosiect sy'n dathlu'r cysylltiadau hanesyddol rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro.

Mae'r digwyddiad ar ddydd Llun gŵyl y banc, 29 Mai 11am-6pm yn Llys yr Esgob Tyddewi, yn cynnwys rhaglen gyffrous o berfformio, caneuon, teithiau cerdded tywysedig, marchnad ganoloesol, arddangosiadau sgiliau traddodiadol, a dangosiadau ffilm.

Mae'n nodi llwyddiannau'r prosiect Ancient Connections wrth iddo ddod i ben ac yn lansio Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro, gyda dathliad o gymunedau'r gorffennol a'r presennol.

Mae'r digwyddiad yn canolbwyntio ar farchnad ganoloesol fywiog sy'n cynnwys amrywiaeth o stondinau.

Bydd yn arddangos rhai o'r nwyddau gorau sydd gan yr ardal i'w cynnig yn ogystal â bwyd a diod blasus arobryn, wedi'u gwneud o gynhwysion lleol.

Bydd yna ddyfeiswyr direidi, clerwyr crwydrol a gwerthwyr creiriau sanctaidd a pherfformiadau pop-yp annisgwyl hefyd.

Mae Small World Theatre yn falch iawn o ddychwelyd gyda phyped anferth 3m o uchder o Dewi Sant ac anghenfil môr newydd 6 metr o hyd mewn gorymdaith drwy ddinas leiaf Cymru.

Dywedodd Rowan Matthiessen, Rheolwr Prosiect Ancient Connections: “Mae'r Ffair yn mynd i fod yn wledd i'r synhwyrau a dylai fod yn ddiwrnod allan gwych ar ŵyl y banc i'r teulu cyfan. Nid yw Small World Theatre byth yn siomi wrth greu rhywbeth hwyliog ac atyniadol i bawb.”

Diolch i ddisgyblion Ysgol Penrhyn Dewi, bydd gwisgoedd lliwgar hefyd yng Ngorymdaith Pererinion yr ŵyl yn arwain gwylwyr o Sgwâr y Groes i dir Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Bydd Dewi Sant yn ymweld â'r cychod gwenyn enfawr a grëwyd gan yr artist Bedwyr Williams ar ei ffordd i ymuno â hwyl y Ffair.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys teithiau tywys i bererinion, dan arweiniad Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Llwybr Pererin Sir Benfro Wexford-Sir Benfro; perfformiad côr cyfunol yn yr Eglwys Gadeiriol dan arweiniad côr Span Arts’ Côr Pawb; pabell arddangos sgiliau traddodiadol sy'n cael ei rhedeg gan Ganolfan Tywi; a rhaglen o ffilmiau a rhaglenni dogfen artistiaid a sgriniwyd yng nghrombil Llys yr Esgob.

Daw'r diwrnod i ben gyda chyngerdd awyr agored o gerddoriaeth hynafol o Gymru a'r gwledydd Celtaidd yn cael ei pherfformio gan gerddorion gwerin enwog Julie Murphy, Ceri Rhys Matthews, a Jess Ward.

Diwedd perffaith i ddathliad godidog yn lleoliad trawiadol, hanesyddol y Palas adfeiliedig.

Mae Ancient Connections yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen gydweithredu Iwerddon Cymru a'i harwain gan Gyngor Sir Penfro, ynghyd â phartneriaid Cyngor Sir Wexford, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Visit Wexford

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i bawb, ac mae manylion pellach ar gael ar wefan Ancient Connections ac Small World.