English icon English

Newyddion

Canfuwyd 16 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

Siop Tufton Maenor Scolton

Amgueddfa Maenordy Scolton yn agor siop dreftadaeth newydd

Mae Maenordy Scolton, sef maenordy ac amgueddfa gerddi Fictoraidd Sir Benfro, yn parhau i fynd o nerth i nerth fel atyniad poblogaidd i ymwelwyr ac mae bellach yn agor arddangosfa a siop dreftadaeth newydd.

Tenby Harbour - Harbwr Dinbych-y-pysgod cropped

Gwaith Treillio yn Harbwr Dinbych-y-pysgod

Gofynnir i ddefnyddwyr Harbwr Dinbych-y-pysgod a Thraeth y Gogledd fod yn ymwybodol o beiriannau symud trwm o ddydd Mawrth 26 Mawrth i ddydd Gwener 29 Mawrth wrth i waith treillio gael ei wneud.

Cllr Thomas Tudor Cllr David Simpson

Dydd Gŵyl Dewi yn plesio canol tref Hwlffordd yn fawr

Roedd yna wynebau llawen ym mhobman wrth i bron 1,000 o blant ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan orymdeithio trwy ganol tref Hwlffordd.

golygfa ar draws Traeth Poppit ar ddiwrnod heulog

Dweud eich dweud ar fynediad trafnidiaeth i Draeth Poppit

Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y ddarpariaeth trafnidiaeth bresennol i Draeth Poppit.

Dau fachgen yn rhedeg i lawr lôn wledig

Mae Sir Benfro yn dathlu Diwrnod Chwarae 2023 drwy gynnal diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu!

Bydd Diwrnod Chwarae 2023 yn cael ei gynnal yn Llys y Frân (SA63 4RR) ddydd Mercher 2 Awst rhwng 10.30am a 3.00pm.

Long course weekend

Cynlluniwch ymlaen llaw ar gyfer digwyddiad Long Course Weekend

Caiff trigolion ac ymwelwyr yn Sir Benfro eu hatgoffa y bydd ffyrdd ar gau yn ne’r Sir y penwythnos hwn fel rhan o ddigwyddiad Long Course Weekend.

Waverley Ilfracombe Dydd Sadwrn 3 Mehefin 2023 02

Dinbych-y-pysgod yn paratoi i groesawu hen stemar olwyn

Wrth edrych ymlaen at ymweliad Stemar Olwyn Waverley â Harbwr Dinbych-y-pysgod yr wythnos yma, atgoffir y cyhoedd y bydd parcio’n gyfyngedig.

PalmOilBlock191120

Rhybudd olew palmwydd i berchnogion cŵn

Gofynnir i bobl sy'n ymweld ag arfordir Sir Benfro fod yn wyliadwrus o botensial olew palmwydd yn golchi i'r lan.

Tenby cafe culture

Peidiwch ag anghofio hawlenni mynediad cyn i Barth Cerddwyr Dinbych-y-pysgod ddod i rym yn yr haf

Atgoffir preswylwyr a busnesau o fewn tref gaerog Dinbych-y-pysgod i wneud cais am hawlenni mynediad ar gyfer cynllun Parth Cerddwyr blynyddol Dinbych-y-pysgod.

Disgyblion, athrawon a swyddogion y Cyngor yn y Gampfa Awyr Agored newydd yn Ysgol Greenhill

Cwblhau Gwelliannau Allanol Greenhill â champfa awyr agored

Wedi blwyddyn o waith ar wella’r amgylchedd awyr agored ar gyfer cymuned Dinbych-y-pysgod a dysgwyr yn Ysgol Greenhill, daeth y gwaith i ben wrth lansio campfa awyr agored newydd.

Exercise referral scheme

Pâr yn croesawu cynllun ymarfer corff sydd wedi trawsnewid bywydau

Mae pâr priod wedi croesawu effaith gadarnhaol cynllun ymarfer corff sydd wedi eu helpu i gynnal annibyniaeth a pharhau i fwynhau bywyd.

SmallWorldTheatre DewiSant4-2

Dyfeiswyr direidi a chlerwyr crwydrol wrth i Ffair Pererinion ddathlu'r cysylltiadau rhwng Cymru ac Iwerddon

Bydd Ffair Pererinion fywiog yn cael ei chynnal yn ddiweddarach y mis hwn i ddathlu llwyddiannau prosiect sy'n dathlu'r cysylltiadau hanesyddol rhwng Gogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro.