English icon English
bydd swyddog cofrestru etholiad yn mieri gyda chwythu x gan y comisiwn etholiadol

Peidiwch â methu'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad fis nesaf

Don’t miss deadline to register to vote in election next month

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 2 Mai yn agosáu.

Mae gan drigolion Sir Benfro tan 12pm nos Fawrth, 16 Ebrill i gofrestru i bleidleisio. Gellir gwneud hyn ar-lein drwy wefan Llywodraeth y DU.

Os ydych chi'n pleidleisio'n bersonol bydd angen i chi ddangos prawf adnabod ffotograffig ond os nad oes gennych un, gallwch wneud cais ar-lein am Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr cyn 5pm ddydd Mercher, 24 Ebrill.

Mae mwy o wybodaeth a rhestr lawn o’r mathau o brawf adnabod a dderbynnir ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro a gwefan y Comisiwn Etholiadol.

Os ydych am gofrestru ar gyfer Pleidlais Bost rhaid gwneud hyn erbyn 5pm dydd Mercher, 17 Ebrill neu os oes angen Pleidlais trwy Ddirprwy arnoch, rhaid i chi gofrestru erbyn 5pm Dydd Mercher, 24 Ebrill. Gwnewch gais drwy wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Os na allwch ddychwelyd eich pleidlais bost drwy flychau post y Post Brenhinol fel arfer, gallwch eu cyflwyno mewn gorsaf bleidleisio neu brif dderbynfa Neuadd y Sir, ond mae'n rhaid i chi lenwi ffurflen dychwelyd pleidlais. Heb y ffurflen wedi'i llenwi, bydd y bleidlais (pleidleisiau) post hynny'n cael eu gwrthod. 

Dim ond eich pleidlais bost eich hun, a phleidleisiau post hyd at bum person arall, y gallwch eu cyflwyno.