English icon English
Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro

Rhoi’r cymorth iawn ar yr adeg iawn i deuluoedd yn Sir Benfro

Giving families in Pembrokeshire the right support at the right time

Mae bywyd teuluol yn werthchweil iawn ond gall hefyd gynnwys gorfod cynnal cydbwysedd.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i deuluoedd gael yr help sydd ei angen arnynt, mae un pwynt cyswllt bellach ar gael yn Sir Benfro – Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro.

Y rhif cyswllt yw 01437 770023 (Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am - 5pm).

Lansiwyd Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro yn 2023. Mae'n cynnwys gwasanaethau gan:

  • Tîm Cymorth i Deuluoedd (Tîm o Amgylch y Teulu a Dechrau'n Deg)
  • Gweithredu dros Blant
  • Sbardun
  • Ymwelwyr Iechyd y GIG
  • Cymorth Cynhwysiant
  • Cysylltydd Cymunedol PAVS
  • Gwasanaethau Ieuenctid

"Mae gan lawer o rieni a gofalwyr lawer o blatiau y mae angen iddyn nhw barhau i'w troelli, a'r realiti yw y gallwn ni i gyd wneud â help llaw o bryd i'w gilydd," meddai Leonie Rayner o'r rhwydwaith cymorth. 

"Trwy gael un pwynt mynediad, rydym yn gobeithio ei gwneud hi'n haws ac yn gyflymach nag erioed i deuluoedd lleol gysylltu â'n gwasanaethau cymorth i rieni, pryd bynnag y bydd angen help."

Dywedodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod y Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, y byddai darparu un pwynt cyswllt yn gwneud y gwasanaeth cymorth rhianta yn symlach, ac yn rhoi eglurder i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

"Bydd yr un pwynt cyswllt yn sicrhau bod rhieni a gofalwyr yn cael eu cyfeirio'n gyflym at y gwasanaeth mwyaf priodol i gefnogi eu hanghenion," meddai.

"Weithiau gall bywyd teuluol newid yn gyflym ac yn annisgwyl, felly erbyn hyn mae gennym ni un pwynt mynediad i'n timau cymorth rhianta ar y cyd, mae teuluoedd yn gallu codi'r ffôn i gael eu cysylltu â'r cymorth cywir iddyn nhw mewn unrhyw amser o angen."