English icon English

Newyddion

Canfuwyd 8 eitem

Foster Wales Meathu Cymru

Gofalwr maeth o Sir Benfro yn dod â ‘rhywbeth at y bwrdd’ i gefnogi pobl ifanc yn yr ardal

Mae Mandy yn gobeithio y bydd rhannu phrofiadau o faethu yn annog rhagor o bobl i ddod yn ofalwyr.

Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth™ eleni, mae Maethu Cymru Sir Benfro yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gefnogi pobl ifanc lleol mewn angen.

Eleanor a Ashley John Baptiste 2

Merch yn ei harddegau sy’n byw mewn gofal maeth yn Sir Benfro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu fawreddog

Mae merch yn ei harddegau o Sir Benfro sydd ag uchelgeisiau i fod yn swyddog heddlu wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu, sef yr acolâd maethu mwyaf mawreddog yn y DU, i gydnabod ei chyflawniadau eithriadol.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 16-22 Hydref Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol National Adoption Service

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (16-22 Hydref), mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.

Disgybl Ysgol Caer Elen a gofalwr ifanc Nyfain gydag Alison Hammond a Holly Willoby ar soffa This Morning

Gofalydd ifanc o Sir Benfro yn sôn am ei phrofiad ar raglen deledu

Gwnaeth disgybl o Ysgol Caer Elen a'i theulu sôn am brofiad gofalyddion ifanc ar raglen deledu cenedlaethol fis yma.

Llawer o bobl wrth fyrddau yn BIC

Parti haf yn y Ganolfan Arloesi Busnes yn annog cyflogwyr i ddod yn Gyfeillgar i Faethu

Cynhaliodd tenantiaid Canolfan Arloesedd y Bont (BIC), Doc Penfro Barti Haf i'w ffrindiau a'u teuluoedd ac estyn gwahoddiad i'r rhai sy'n ymwneud â gofal maeth.

Maethu

Maethu Cymru Sir Benfro yn tynnu sylw at fanteision maethu gyda’ch awdurdod lleol

“Mae ein profiad wedi bod yn gadarnhaol iawn. Mae'r gefnogaeth rydyn ni wedi ei gael gan Maethu Cymru Sir Benfro yn llawer mwy na'r hyn a ddarparwyd gan yr asiantaeth.”

Pythefnos Gofal Maeth (15-28 Mai) poster dwyieithog gyda'r teulu y tu allan i gastell.

Maethu Cymru Sir Benfro yn galw ar gyflogwyr lleol i gefnogi gofalwyr maeth

Mae cyflogwyr yn cael eu hannog i ddod yn ‘gyfeillgar i faethu’ yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth hwn, oherwydd bod angen gofal maeth ar bump o blant yng Nghymru bob dydd. 

Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro

Rhoi’r cymorth iawn ar yr adeg iawn i deuluoedd yn Sir Benfro

Mae bywyd teuluol yn werthchweil iawn ond gall hefyd gynnwys gorfod cynnal cydbwysedd.