English icon English
A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Canlyniad isetholiad Llanisan-yn-Rhos

St Ishmaels by-election result

Cafodd datganiad isetholiad Cyngor Sir Penfro ei wneud gan y Swyddog Canlyniadau Will Bramble ar 16 Ebrill.

Yr ymgeisydd â'r nifer fwyaf o bleidleisiau a'r Cynghorydd Sir etholedig ar gyfer y ward yw Claire Victoria George (Ceidwadwyr Cymreig).

Mae ward Llanisan-yn-Rhos yn cynnwys ardaloedd Dale, Herbrandston, Marloes, Sain Ffraid, Tiers Cross a Chastell Gwalchmai.

Gellir gweld canlyniadau llawn a ffigurau pleidleisio ar wefan Cyngor Sir Penfro.