English icon English

Newyddion

Canfuwyd 7 eitem

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Canlyniad isetholiad Llanisan-yn-Rhos

Cafodd datganiad isetholiad Cyngor Sir Penfro ei wneud gan y Swyddog Canlyniadau Will Bramble ar 16 Ebrill.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Galw Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae cyfnod etholiad swyddogol ar gyfer swyddi'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ledled Cymru a Lloegr bellach wedi dechrau.

A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Cyhoeddi ymgeiswyr ar gyfer Is-etholiad Llanisan-yn-Rhos

Bydd pum ymgeisydd yn gofyn am bleidleisiau yn isetholiad Llanisan-yn-Rhos, a alwyd yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens.

Mewnosododd y Cyng Reg Owens ar lun o Neuadd y Sir

Pleidleisiwch dros gynrychiolydd newydd yn dilyn marwolaeth drist Cynghorydd Sir

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn Llanisan-yn-Rhos yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens fis diwethaf.

tu mewn i siambr y cyngor

Ffocws ar safonau ar draws Cyngor Sir Penfro

Mae’r adroddiad blynyddol cyntaf sy’n archwilio gwaith Cyngor Sir Penfro Pwyllgor Safonau yn wedi cael ei gyflwyno i’r Cyngor Llawn yr wythnos hon.

 Diwrnod y Lluoedd Arfog

Mae baner Diwrnod y Lluoedd Arfog yn chwifio dros Neuadd y Sir

Mae Neuadd y Sir, Hwlffordd, yn cydnabod rôl hanfodol y Lluoedd Arfog ddoe a heddiw.

New Chairman May 2023

Cadeirydd newydd yn cymryd yr awenau yng Nghyngor Sir Penfro

Cadeirydd newydd Cyngor Sir Penfro yw’r cynghorydd Thomas Tudor sydd wedi gwasanaethu yn Hwlffordd ers cryn amser.