English icon English
Cllr Thomas Tudor Cllr David Simpson

Dydd Gŵyl Dewi yn plesio canol tref Hwlffordd yn fawr

St David’s Day delights Haverfordwest town centre

Roedd yna wynebau llawen ym mhobman wrth i bron 1,000 o blant ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan orymdeithio trwy ganol tref Hwlffordd.

Mae'r dathliad Dydd Gŵyl Dewi poblogaidd, a drefnir gan Fforwm Iaith Sir Benfro, gyda nawdd gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau a chefnogaeth gan Gyngor Sir Penfro, wedi bod yn tyfu bob blwyddyn.

Bu plant yn gorymdeithio i lawr y Stryd Fawr, ar hyd Stryd y Bont ac yn ôl ar hyd Stryd y Cei dan arweiniad Samba Doc, cyn ymgasglu ar Gaeau Chwarae Picton i ganu a dawnsio.

crowds

Cyflwynwyd gwobrau am y ffenestr siop orau wedi'i hysbrydoli gan Gymru a Chymreictod gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Tom Tudor, ynghyd ag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd David Simpson a Siryf Hwlffordd, y Cynghorydd Arthur Brooker.

Dywedodd y Cynghorydd Simpson: "Mae bob amser yn wych gweld Sir Benfro'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ac eleni gwelwyd y nifer uchaf erioed o blant yn cymryd rhan mewn ysgolion lleol. Roedd hi'n fore gwych."

field

Dywedodd y Cynghorydd Tudor: “Roedd yr Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi yn Hwlffordd yn anhygoel ac roedd hi mor braf gweld cynifer o blant o ysgolion gwahanol yn bresennol. Diolch i bawb a drefnodd y digwyddiad anhygoel hwn yn nhref sirol Sir Benfro.”