English icon English

Newyddion

Canfuwyd 25 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Ffeil Vape Pic

Dirwy am werthu fêps anghyfreithlon

Cafodd rheolwr siop fêps ym Mhenfro ddirwy gan Ynadon yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Sir Penfro.

Bwyty Lounges

Cyhoeddi cwmni lletygarwch blaenllaw Loungers ar gyfer datblygiad Glan Cei'r Gorllewin

Mae Cyngor Sir Penfro a Loungers, un o gwmnïau lletygarwch mwyaf blaenllaw'r DU, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cytuno ar delerau i Loungers fod yn denant cyntaf datblygiad gwych Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.

Aelodau o dîm PWR Pobl

Dathlu llwyddiant y cynllun peilot People PWR wrth gefnogi teuluoedd

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor ar Bopeth Sir Benfro (CAP) yn dathlu llwyddiant eu prosiect People PWR (Hawliau Lles Sir Benfro) sy’n canolbwyntio ar hawliau lles.

cau dwylo a braich mewn top pinc yn dal dau lyfr

Bardd Llawryfog yn ymweld â Sir Benfro fel rhan o daith ddeng mlynedd o amgylch llyfrgelloedd y DU

Bydd taith fawreddog Bardd Llawryfog o amgylch Llyfrgelloedd ledled y DU yn galw yn Sir Benfro yn ystod y Gwanwyn hwn a bydd hyn yn cynnwys darlleniad gan Simon Armitage.

fflecsi Bwcabws-2

Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

Bydd gwasanaeth fflecsi Bwcabws yn dod i ben ar 31 Hydref 2023.

Michael Hooper o Gymdeithas Gofal Sir Benfro gyda'r Aelod Cabinet dros Gyllid y Cynghorydd Alec Cormack a siec grant ar gyfer UK SPF

Prosiect rhifedd i gynorthwyo pobl ddigartref yw’r cynllun cyntaf i’w lansio yn Sir Benfro gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o weld cychwyniad y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn yr ardal, gan Gymdeithas Gofal Sir Benfro.

golygfa ar draws Traeth Poppit ar ddiwrnod heulog

Dweud eich dweud ar fynediad trafnidiaeth i Draeth Poppit

Mae Cyngor Sir Penfro (CSP) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y ddarpariaeth trafnidiaeth bresennol i Draeth Poppit.

Dau fachgen yn rhedeg i lawr lôn wledig

Mae Sir Benfro yn dathlu Diwrnod Chwarae 2023 drwy gynnal diwrnod allan llawn hwyl i'r teulu!

Bydd Diwrnod Chwarae 2023 yn cael ei gynnal yn Llys y Frân (SA63 4RR) ddydd Mercher 2 Awst rhwng 10.30am a 3.00pm.

Arwydd gorsaf drenau Saundersfoot

Gofyn am adborth trigolion ar wella cynlluniau Teithio Llesol

Mae tîm Teithio Llesol Cyngor Sir Penfro yn gofyn am eich mewnbwn i’r Llwybrau Defnydd Ar y Cyd Teithio Llesol arfaethedig yn Saundersfoot.

fflecsi bus

Lansio ehangiad fflecsi Sir Benfro yr haf hwn

Bydd parth bws fflecsi newydd sy'n cynnwys Dinbych-y-pysgod yn cael ei lansio mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf gan Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Sir Penfro. 

Yn y llun yn VC Gallery yn Noc Penfro Hayley Edwards, Kevin Stanley, Steph Cross and Simon Hancock

Grant Gwella Sir Benfro yn helpu i ddod â chymuned at ei gilydd

Mae prosiect unigryw yn Noc Penfro 'Trechu Unigrwydd' yn dod â'r gymuned leol at ei gilydd gyda chyn-filwyr.

Gwastraff bwyd

Ymgyrch ailgylchu bwyd newydd i wthio cyfranogiad hyd yn oed yn uwch

Yn y tair blynedd diwethaf mae Sir Benfro wedi dod i'r brig yng Nghymru o ran ailgylchu, ond un maes sydd angen ei wella yw gwaredu bwyd gwastraff y gellid ei ailgylchu ond nad yw’n cael ei ailgylchu.