English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Looking towards Little Haven

Gwasanaethau bysiau arfordirol yn dychwelyd ar gyfer yr haf

Bydd dau wasanaeth bysiau poblogaidd yn dychwelyd i arfordir Sir Benfro o ddydd Sadwrn, 25 Mai.  

Riverside Library in Haverfordwest

Cyfle pwysig i drigolion gael dweud eu dweud ar ddyfodol llyfrgelloedd yn Sir Benfro

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Sir Benfro yn wasanaeth poblogaidd a gaiff lawer o ddefnydd, sydd ar gael i bawb. Fodd bynnag, mae angen i ni wneud newidiadau i'r gwasanaeth i leihau ei gost fel rhan o fesurau ehangach i leihau costau ar draws holl wasanaethau Cyngor Sir Penfro.

Adults sitting round table playing Uno

Mae angen eich help ar Dîm Adsefydlu a Mudo Cyngor Sir Penfro...

Mae hi ychydig dros ddwy flynedd ers i Wcráin gael ei goresgyn, ac nid yw’r sefyllfa wedi gwella digon i alluogi teuluoedd i ddychwelyd ac ailsefydlu eu bywydau a’u cartrefi. 

Bus driver - Gyrrwr bws

Newidiadau i wasanaethau bysiau lleol o fis Ebrill 2024

Bydd nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau lleol yn cael eu cyflwyno yn ystod yr wythnosau nesaf o ganlyniad i ad-drefnu cyllid bysiau. 

llyfrgell dewi sant

Llyfrgell y ddinas nawr ar agor ar ddydd Sadwrn

Diolch i ymgyrch lwyddiannus i ddenu gwirfoddolwyr i redeg llyfrgell Tyddewi ar foreau Sadwrn, bydd y cyfleuster ar agor i’r gymuned leol ei fwynhau.

Pennaeth Nick Dyer gyda'r Aelod Cabinet Rhys Sinnett a'r Cyngor Viv Stoddart gyda disgyblion cyngor ysgol

Apêl ysgol i berchnogion cŵn anghyfrifol godi baw

Mae perchnogion cŵn o gwmpas Ysgol Gelliswick yn cael eu hannog i ‘godi baw cŵn’, mewn ymgais i dargedu problemau yn yr ardal.

Cllr Thomas Tudor Cllr David Simpson

Dydd Gŵyl Dewi yn plesio canol tref Hwlffordd yn fawr

Roedd yna wynebau llawen ym mhobman wrth i bron 1,000 o blant ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan orymdeithio trwy ganol tref Hwlffordd.

Ffeil Vape Pic

Dirwy am werthu fêps anghyfreithlon

Cafodd rheolwr siop fêps ym Mhenfro ddirwy gan Ynadon yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Sir Penfro.

Bwyty Lounges

Cyhoeddi cwmni lletygarwch blaenllaw Loungers ar gyfer datblygiad Glan Cei'r Gorllewin

Mae Cyngor Sir Penfro a Loungers, un o gwmnïau lletygarwch mwyaf blaenllaw'r DU, yn falch o gyhoeddi eu bod wedi cytuno ar delerau i Loungers fod yn denant cyntaf datblygiad gwych Glan Cei'r Gorllewin yn Hwlffordd.

Aelodau o dîm PWR Pobl

Dathlu llwyddiant y cynllun peilot People PWR wrth gefnogi teuluoedd

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor ar Bopeth Sir Benfro (CAP) yn dathlu llwyddiant eu prosiect People PWR (Hawliau Lles Sir Benfro) sy’n canolbwyntio ar hawliau lles.

cau dwylo a braich mewn top pinc yn dal dau lyfr

Bardd Llawryfog yn ymweld â Sir Benfro fel rhan o daith ddeng mlynedd o amgylch llyfrgelloedd y DU

Bydd taith fawreddog Bardd Llawryfog o amgylch Llyfrgelloedd ledled y DU yn galw yn Sir Benfro yn ystod y Gwanwyn hwn a bydd hyn yn cynnwys darlleniad gan Simon Armitage.

fflecsi Bwcabws-2

Gwasanaeth fflecsi Bwcabus yn dod i ben

Bydd gwasanaeth fflecsi Bwcabws yn dod i ben ar 31 Hydref 2023.