English icon English
A Ballot Box on a table with the words polling station written in English and Welsh.

Enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr yr Etholiad Cyffredinol yn agor

Nominations for General Election candidates open

Mae'r hysbysiad etholiad wedi ei gyhoeddi ar wefan Cyngor Sir Penfro ddydd Llun, 3 Mehefin.

Mae gan unrhyw un sy'n bwriadu sefyll yn Etholiad Cyffredinol mis Gorffennaf dros Ganolbarth a De Sir Benfro tan 7 Mehefin i gyflwyno enwebiad.

Gellir cael papurau enwebu gan y Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol yn Uned 23, Ystad Ddiwydiannol Thornton, Aberdaugleddau rhwng 3 Mehefin a 7 Mehefin, o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 4pm.

Rhaid dychwelyd y papurau erbyn 4pm ddydd Gwener, 7 Mehefin fan bellaf, drwy apwyntiad, i'r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) William Bramble yn Neuadd y Sir.

Gellir gwneud apwyntiadau drwy e-bost i Returningofficer@pembrokeshire.gov.uk neu ffonio 01437 775714.

Gellir talu'r blaendal o £500 gydag arian parod, neu drwy ddrafft banc (banciau sy'n gweithredu yn y DU yn unig), neu drwy daliad electronig, cerdyn credyd neu ddebyd.

Os bydd mwy nag un ymgeisydd yn yr etholiad, cynhelir y bleidlais ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.