English icon English
Greenhill under 13yrs cricket

Merched yn gwneud eu marc yng nghwpan criced Dan Do Cenedlaethol

Girls make their mark in National Indoor cricket cup

Mae criced yn ysgolion Sir Benfro yn parhau i fynd o nerth i nerth gyda pherfformiad trawiadol gan saith o dimau merched y sir mewn cystadleuaeth bwysig.

Cymerodd y timau ran yng Nghwpan Dan Do Cenedlaethol ECB ar gyfer grwpiau oedran Dan 13 a Dan 15.

Bu Ysgol Greenhill (dau dîm), Aberdaugleddau, Ysgol Uwchradd Hwlffordd, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Caer Elen ac Ysgol Harri Tudur yn cymryd rhan.

Cafodd Cystadleuaeth Sir Benfro ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau, a diolch i staff y Ganolfan Hamdden oedd yn hynod o gynorthwyol.

Noddwyd y digwyddiad yn hael gan Burfa Valero Penfro a gwerthfawrogir y gefnogaeth barhaus yn fawr.

Roedd yn adborth yn nodi bod pawb wedi mwynhau eu diwrnod ac roedd safon uchel o chwarae gyda lefelau'r sŵn a'r cyffro yn cynyddu drwy'r dydd.

Greenhill under 15ys Cricket

Yn y gystadleuaeth dan 13, fe gymhwysodd Greenhill ar gyfer Rownd Derfynol De Cymru ym Mharc Menter Abertawe ac yn y gystadleuaeth dan 15, cymhwysodd Ysgolion Harri Tudur a Greenhill.

Yn rowndiau terfynol dan 13 De Cymru, enillodd Greenhill bob un o’u tair gêm grŵp ond collodd o drwch blewyn yn y rownd derfynol yn erbyn Ysgol y Strade.

Tîm ifanc Greenhill oedd hwn, gyda mwyafrif y chwaraewyr yn gymwys y flwyddyn nesaf i roi cynnig arall ar y gystadleuaeth.

Yn y gystadleuaeth dan 15 oed, roedd Greenhill mewn grŵp anodd a chollodd i Ysgol y Gadeirlan o Gaerdydd, sef enillwyr y gystadleuaeth yn y pen draw, a gurodd Ysgol Harri Tudor yn y rownd derfynol.

Enillodd Ysgol Harri Tudur eu grŵp gan gynnwys buddugoliaeth yn erbyn Ysgol Radur ond roedd Ysgol y Gadeirlan gam yn rhy bell, yn anffodus.

Harri Tudur girls cricket

Cafodd y grŵp dan 15 oed gyfle i siarad â Dirprwy Weinidog Chwaraeon Cymru, Dawn Bowden a Phrif Weithredwr Criced Cymru, Leshia Hawkins. Cadwodd Leshia’r wiced a dangosodd Dawn rai strôcs gwych.

Dywedodd Martin Jones, Swyddog Datblygu Criced gyda Chwaraeon Sir Benfro: "Roedd pob un o'r merched yng nghystadlaethau Sir Benfro ac yn Rownd Derfynol De Cymru wedi chwarae eu rhan yn dda iawn.

"Roedden nhw'n glod i'w hunain, eu hysgolion ac i Sir Benfro."

Nodiadau i olygyddion

Penawdau

Cafwyd perfformiadau gwych gan yr holl ferched a gymerodd ran.

Yn y llun mae timau dan 13 a dan 15 Ysgol Greenhill, a'r tîm o Ysgol Harri Tudur.