English icon English

Newyddion

Canfuwyd 32 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Pedwar o ddisgyblion Ysgol Casblaidd gyda'u hadroddiad Estyn

Arolygwyr Estyn yn canmol Ysgol Casblaidd i fod yn ‘hapus a chyfeillgar’

Mae Ysgol Casblaidd wedi cael ei disgrifio fel “cymuned hapus a chyfeillgar” gan arolygwyr.

Mae disgyblion a staff Ysgol Templeton yn dathlu gwobr

Ysgol iach i ddisgyblion hapus yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Gwobr Ansawdd Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru wedi’i chyflwyno i Ysgol Templeton.

Adroddiad Greenhill Estyn

Ysgol Greenhill yn croesawu adroddiad Estyn cadarnhaol

Mae Ysgol Greenhill a Chyngor Sir Penfro wedi croesawu adroddiad Estyn cryf a chadarnhaol iawn ar yr ysgol.

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi rhyddhau ei chanfyddiadau yn dilyn archwiliad llawn o'r ysgol, sydd wedi’i lleoli yn Ninbych-y-pysgod, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2024.

Pennaeth Nick Dyer gyda'r Aelod Cabinet Rhys Sinnett a'r Cyngor Viv Stoddart gyda disgyblion cyngor ysgol

Apêl ysgol i berchnogion cŵn anghyfrifol godi baw

Mae perchnogion cŵn o gwmpas Ysgol Gelliswick yn cael eu hannog i ‘godi baw cŵn’, mewn ymgais i dargedu problemau yn yr ardal.

Jane Harries gyda CHTh Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn a Phrif Swyddog Addysg Ieuenctid a Chymunedol, Steve Davis.

Comisiynydd yr Heddlu yn amlygu prosiect atal troseddau mewn ysgolion

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys â Thîm Troseddau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro mewn digwyddiad atal troseddu yn ddiweddar.

Steven Richards-Downes, Cerys Foss,  Jeremy Miles, Christine Williams,  Jane Harries, Headteacher,  Paul Davies,  Troy Goodridge

Ymweliad Gweinidogol â dwy o ysgolion Hwlffordd

Mwynhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, ymweliadau â dwy o ysgolion Hwlffordd ddydd Gwener, 2 Chwefror.

Yn y llun, mab Margaret Jones, Mark, gyda disgyblion Ysgol Gynradd Prendergast a rhywfaint o’r gwaith celf gwreiddiol.

Cyfeillgarwch yn cael ei ymestyn wrth i ysgol gael gwaith celf yn rhodd gan ddarlunydd enwog

Mae cyfeillgarwch cryf rhwng y darlunydd enwog Margaret Jones ac Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast yn parhau ar ôl dros 20 mlynedd.

pensiliau

Lansio ymgynghoriad ar y cynnig ar gyfer Canolfan Adnoddau Dysgu newydd yn Ysgol Penrhyn Dewi

Mae Cyngor Sir Penfro yn cynnal arolwg ar gynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu yn Ysgol Penrhyn Dewi.

Pensils

Dyddiad cau cais ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd

Bydd angen i rieni plant a anwyd rhwng 01.09.2019 a 31.08.2020 yn Sir Benfro wneud cais am le mewn dosbarth derbyn / ysgol gynradd ar gyfer Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 31 Ionawr 2024.

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.

Classroom - Ystafell ddosbarth

Dyddiad cau lleoedd ysgolion uwchradd yn agosáu

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2023.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.