English icon English
Looking towards Little Haven

Gwasanaethau bysiau arfordirol yn dychwelyd ar gyfer yr haf

All aboard for return of summer coastal bus services

Bydd dau wasanaeth bysiau poblogaidd yn dychwelyd i arfordir Sir Benfro o ddydd Sadwrn, 25 Mai.  

  • Mae’r Pâl Gwibio (gwasanaeth 400, a weithredir gan y Brodyr Richards) yn rhedeg rhwng Tyddewi a Marloes, ac yn stopio yn Little Haven, Druidston, Sain Ffraid a Martins Haven (ar gyfer teithiau mewn cwch i Ynys Sgomer).
  • Mae Gwibiwr Strwmbl (gwasanaeth 404, a weithredir gan y Brodyr Richards) yn rhedeg ar hyd yr arfordir rhwng Tyddewi ac Abergwaun, gan stopio yn Abereiddi (ar gyfer y Morlyn Glas), Porthgain a Phen-caer.

  Mae Gwibfws yr Arfordir (gwasanaeth 387/388, a weithredir gan Gyngor Sir Penfro) o amgylch penrhyn Angle yn dychwelyd i’w amserlen haf ar 25 Mai. 

  Bydd y tri gwasanaeth yn rhedeg yn ddyddiol o ddydd Sadwrn 25 Mai tan ddydd Sul 29 Medi 2024. 

  Yn ogystal, bydd y Gwibiwr Celtaidd (gwasanaeth 403, a weithredir gan Sarah Bell) o amgylch penrhyn Tyddewi, yn rhedeg amserlen fwy rheolaidd (bob hanner awr) yn ystod hanner tymor (dydd Sadwrn 25 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin) a thrwy gydol mis Gorffennaf a mis Awst. 

  Mae’r gwasanaethau hyn wedi cael eu datblygu gan Bartneriaeth Lonydd Glas Sir Benfro gydag arian gan Gyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

  Dywedodd y Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Wasanaethau Preswylwyr:  “Mae ein bysiau arfordirol yn rhan allweddol o’n rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus lleol, ac maen nhw’n ei gwneud hi’n hawdd i bobl leol ac ymwelwyr deithio o amgylch arfordir Sir Benfro heb orfod defnyddio car. 

  “Rydym yn gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn defnyddio’r gwasanaethau hyn ac yn manteisio ar ffordd ddidrafferth o fwynhau ein sir brydferth.”

  Bydd gwasanaethau ychwanegol ar gael yn ardal Dinbych-y-pysgod yr haf hwn hefyd.

  • Bydd Gwibiwr Dinbych-y-pysgod First Cymru, bws deulawr to agored rhwng Dinbych-y-pysgod a Saundersfoot yn dychwelyd, bob dydd, rhwng dydd Sadwrn 26 Mai a dydd Sadwrn 14 Medi 2024.
  • Bydd Bysiau Cwm Taf yn cyflwyno teithiau ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth 351 o Gilgeti a Dinbych-y-pysgod o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf i ddydd Gwener 13 Medi, gan gynnwys taith ddwyffordd ar ddydd Sul.

  Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn a gwasanaethau bysiau eraill sy’n rhedeg i Arfordir Sir Benfro ac o’i amgylch yn y llyfryn newydd o amserlenni bysiau arfordirol 2024, a fydd ar gael yn fuan o lyfrgelloedd a chanolfannau gwybodaeth lleol.   

  I ofyn am gopi, cysylltwch â public.transport@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch 01437 764551.  

  Gellir lawrlwytho amserlenni bysiau hefyd o wefan y Cyngor