English icon English

Newyddion

Canfuwyd 25 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

golygfa o borthgain yn edrych tuag at yr harbwr

Angen eich mewnbwn chi ar uwchgynllun ar gyfer goresgyn pwysau seilwaith ym Mhorthgain

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y tir cyhoeddus a gwelliannau i'r priffyrdd ar gyfer pentref arfordirol prysur Porthgain wedi'i lansio.

Rheiliau Pwll Melin Penfro sydd i'w newid

Llwybr Pwll Castell Penfro ar gau ar gyfer uwchraddiadau

Bydd llwybr Pwll y Castell ar gau ar hyd ei ochr ogleddol o ddiwedd y mis tra bydd Cyngor Sir Penfro yn gosod rheiliau newydd.

Footprints on snowy road - 923463082 cropped

Diweddariad Cyngor Sir Penfro: Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a rhagor o darfu ar wasanaethau

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio ei bod bosibl y bydd ffyrdd a phalmentydd yn dal i fod yn rhewllyd heno, dros nos ac yfory, ddydd Gwener 19 Ionawr.

Tri beiciwr ar lwybr

Cyn-rheilffordd Cardi Bach o bosib am newid i fod yn llwybr cerdded a seiclo

Mae Cynghorau Sir Benfro a Sir Gâr wedi trefnu digwyddiad ymgysylltu ar drawsnewid yr hen reilffordd Cardi Bach mewn i lwybr cerdded a seiclo newydd. 

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel 1

Swyddogion diogelwch ffyrdd iau Sir Benfro yn amlinellu neges hanfodol y gaeaf hwn

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel - dyna'r neges gan swyddogion diogelwch ffyrdd iau (JRSOs) newydd Sir Benfro i'w cyd-ddisgyblion ar draws y sir.

car wedi rhewi

Awgrymiadau syml i baratoi ar gyfer y gaeaf

Mae'r tywydd oer diweddar wedi profi nad oes amser gwell na'r presennol i sicrhau eich bod chi'n barod am y gaeaf.

Porthgain cynllun parcio 1

'Porthgain i Bawb' – cynllun newydd yn ceisio datrys problemau parcio

Dechreuodd rhaglen ddwy flynedd yn ddiweddar gyda'r nod o ddod o hyd i atebion seilwaith i oresgyn pwysau parcio a thraffig ym mhentref arfordirol Porthgain a'r ardal ehangach.

bws

Lleihau gwasanaethau bysus oherwydd toriadau cyllid Llywodraeth Cymru a llai o deithwyr

Bydd llwybr bysiau yn Sir Benfro yn cael ei effeithio gan doriadau sydd newydd eu cyhoeddi mewn gwasanaethau bysiau ledled gorllewin Cymru.

Gosod paneli solar yn Ysgol y Frenni

Cyngor Sir Penfro ac Egni Co-op yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu contract i osod paneli solar ar doeau 20 o ysgolion a chanolfannau hamdden lleol i’r fenter gymdeithasol Gymreig, Egni Co-op.

Criw Craff

Dathlu 30 mlynedd o’r Criw Craff

Ymunodd aelodau o Gyngor Sir Penfro a South Hook LNG ag asiantaethau partner yn ddiweddar, yn y paratoadau terfynol ar gyfer digwyddiad diogelwch y Criw Craff eleni.

teulu yn dal dwylo

Annog gofalwyr a phobl hŷn i 'Ddweud Eich Dweud' a chyfle i ennill gwobr

Mae porth Dweud Eich Dweud yn ffordd wych o roi gwybod i Gyngor Sir Benfro am eich barn ac os byddwch yn cymryd rhan fis yma bydd cyfle i ennill gwobrau gwych.

20mph get ready for 20

Sir Benfro’n paratoi i gyflwyno’r terfyn cyflymder diofyn o 20mya

Cyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno’r terfyn 20mya ar Dydd Sul 17 Medi, efallai byddwch yn sylwi ar waith sy’n digwydd i addasu arwyddion y terfyn cyflymder wrth i chi deithio o gwmpas Sir Benfro.