English icon English

Newyddion

Canfuwyd 30 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Looking towards Little Haven

Gwasanaethau bysiau arfordirol yn dychwelyd ar gyfer yr haf

Bydd dau wasanaeth bysiau poblogaidd yn dychwelyd i arfordir Sir Benfro o ddydd Sadwrn, 25 Mai.  

Siop Tufton Maenor Scolton

Amgueddfa Maenordy Scolton yn agor siop dreftadaeth newydd

Mae Maenordy Scolton, sef maenordy ac amgueddfa gerddi Fictoraidd Sir Benfro, yn parhau i fynd o nerth i nerth fel atyniad poblogaidd i ymwelwyr ac mae bellach yn agor arddangosfa a siop dreftadaeth newydd.

Bus driver - Gyrrwr bws

Newidiadau i wasanaethau bysiau lleol o fis Ebrill 2024

Bydd nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau lleol yn cael eu cyflwyno yn ystod yr wythnosau nesaf o ganlyniad i ad-drefnu cyllid bysiau. 

Tenby Harbour - Harbwr Dinbych-y-pysgod cropped

Gwaith Treillio yn Harbwr Dinbych-y-pysgod

Gofynnir i ddefnyddwyr Harbwr Dinbych-y-pysgod a Thraeth y Gogledd fod yn ymwybodol o beiriannau symud trwm o ddydd Mawrth 26 Mawrth i ddydd Gwener 29 Mawrth wrth i waith treillio gael ei wneud.

Rock fall - cwymp creigiau

Cynlluniau ar y gweill i gynnig am gyllid grant i ailagor llwybr poblogaidd

Mae Cyngor Sir Penfro yn cwblhau cynlluniau i wneud cais am gyllid Llywodraeth Cymru i atgyweirio ac ailagor y llwybr o Wiseman's Bridge i Saundersfoot a gaewyd yn ddiweddar.

golygfa o borthgain yn edrych tuag at yr harbwr

Angen eich mewnbwn chi ar uwchgynllun ar gyfer goresgyn pwysau seilwaith ym Mhorthgain

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y tir cyhoeddus a gwelliannau i'r priffyrdd ar gyfer pentref arfordirol prysur Porthgain wedi'i lansio.

Rheiliau Pwll Melin Penfro sydd i'w newid

Llwybr Pwll Castell Penfro ar gau ar gyfer uwchraddiadau

Bydd llwybr Pwll y Castell ar gau ar hyd ei ochr ogleddol o ddiwedd y mis tra bydd Cyngor Sir Penfro yn gosod rheiliau newydd.

Footprints on snowy road - 923463082 cropped

Diweddariad Cyngor Sir Penfro: Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a rhagor o darfu ar wasanaethau

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio ei bod bosibl y bydd ffyrdd a phalmentydd yn dal i fod yn rhewllyd heno, dros nos ac yfory, ddydd Gwener 19 Ionawr.

Tri beiciwr ar lwybr

Cyn-rheilffordd Cardi Bach o bosib am newid i fod yn llwybr cerdded a seiclo

Mae Cynghorau Sir Benfro a Sir Gâr wedi trefnu digwyddiad ymgysylltu ar drawsnewid yr hen reilffordd Cardi Bach mewn i lwybr cerdded a seiclo newydd. 

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel 1

Swyddogion diogelwch ffyrdd iau Sir Benfro yn amlinellu neges hanfodol y gaeaf hwn

Byddwch yn llachar, byddwch yn ddiogel - dyna'r neges gan swyddogion diogelwch ffyrdd iau (JRSOs) newydd Sir Benfro i'w cyd-ddisgyblion ar draws y sir.

car wedi rhewi

Awgrymiadau syml i baratoi ar gyfer y gaeaf

Mae'r tywydd oer diweddar wedi profi nad oes amser gwell na'r presennol i sicrhau eich bod chi'n barod am y gaeaf.

Porthgain cynllun parcio 1

'Porthgain i Bawb' – cynllun newydd yn ceisio datrys problemau parcio

Dechreuodd rhaglen ddwy flynedd yn ddiweddar gyda'r nod o ddod o hyd i atebion seilwaith i oresgyn pwysau parcio a thraffig ym mhentref arfordirol Porthgain a'r ardal ehangach.