English icon English
Mewnosododd y Cyng Reg Owens ar lun o Neuadd y Sir

Pleidleisiwch dros gynrychiolydd newydd yn dilyn marwolaeth drist Cynghorydd Sir

Vote for new representative following sad death of County Councillor

Bydd is-etholiad yn cael ei gynnal yn Llanisan-yn-Rhos yn dilyn marwolaeth drist y Cynghorydd Sir Reg Owens fis diwethaf.

Cyhoeddir Hysbysiad Etholiad ar 8 Mawrth.  Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno sefyll etholiad gyflwyno ei bapurau enwebu i'r Swyddog Canlyniadau rhwng 8 a 18 Mawrth.

Bydd Datganiad ynghylch y Personau a Enwebwyd yn cael ei gyhoeddi ar ôl i'r enwebiadau ddod i ben.

Mae ward Cyngor Sir Llanisan-yn-Rhos yn cynnwys ardaloedd cyfagos Dale, Herbrandston, Marloes, Sain Ffrêd, Tiers Cross a Chastell Gwalchmai.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynghorydd mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Gwasanaethau Democrataidd gwefan y Cyngor.

Mae gan unrhyw drigolion nad ydynt wedi cofrestru i bleidleisio hyd at 27 Mawrth i wneud hynny a hyd at 28 Mawrth i wneud cais am bleidlais post neu 8 Ebrill am bleidlais trwy ddirprwy. Mae manylion llawn ar gael ar Wefan Cyngor Sir Penfro (yn agor mewn ffenestr newydd).

Dywedodd y Swyddog Canlyniadau, Will Bramble: “Roeddem i gyd yn drist iawn o glywed am farwolaeth y Cynghorydd Reg Owen.  Roedd yn enghraifft anhygoel o was cyhoeddus rhagorol a byddwn yn gweld ei eisiau.  Mae ei farwolaeth wedi arwain at y swydd wag yn Llanisan-yn-Rhos. Byddwn yn annog trigolion ward Llanisan-yn-Rhos i bleidleisio, ac i gofrestru i bleidleisio, hyd yn oed os nad ydynt yn siŵr eto eu bod am bleidleisio.”

Dylai trigolion nodi bod yr is-etholiad hwn yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, nid ar ddydd Iau fel sy'n arferol ar gyfer y rhan fwyaf o etholiadau eraill.

Bydd cardiau pleidleisio yn cael eu hanfon at etholwyr cyn yr etholiad, a fydd yn nodi ym mha orsaf bleidleisio y dylech bleidleisio.