English icon English
Y panel gyrfaoedd yn SPARC Alliance

SPARC yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod yn y diwydiant ynni

SPARC inspires next generation of women in the energy industry

Ymunodd Cyngor Sir Penfro â Choleg Sir Benfro i lansio'r Gynghrair Pŵer Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy ac Adeiladu (SPARC) i hyrwyddo amrywiaeth rhywedd yn y diwydiannau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Yn addas, cynhaliwyd y digwyddiad lansio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod a gwelwyd nifer o fenywod ysbrydoledig yn camu i'r llwyfan i ddathlu'r rôl y gall addysgwyr a'r diwydiant ei chwarae wrth annog menywod i rolau annhraddodiadol.

Mae aelodau Cynghrair SPARC yn cynnwys Blue Gem Wind, Floventis, Ledwood Engineering, Porthladd Aberdaugleddau ac RWE Renewables, ysgolion uwchradd lleol a Choleg Sir Benfro.

Bydd buddsoddiad gan y Gynghrair, gyda Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn rhoi cyllid ychwanegol, yn cefnogi athrawon ysgol mewn gweithgareddau ymgysylltu â chyflawni a chodi ymwybyddiaeth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Sir Penfro, Steven Richards-Downs: "Mae Cynghrair SPARC yn cynnwys cyfle trawsnewidiol i ymgysylltu ac ysbrydoli ein merched ifanc wrth ystyried gyrfaoedd o fewn llwybrau ynni adnewyddadwy, adeiladu a phŵer cynaliadwy presennol ac yn y dyfodol. Rydym yn ddiolchgar i ymdrechion cyfunol partneriaid y Gynghrair, Bargen Ddinesig Bae Abertawe a Choleg Sir Benfro i wneud y fenter hon yn bosibl.”

SPARC1

Un o uchafbwyntiau'r digwyddiad oedd panel gyrfaoedd lle cymerodd pum menyw a oedd yn gweithio yn y diwydiant amser allan o'u hamserlenni prysur i ateb cwestiynau gan bobl ifanc ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

Mae Naomi Bowen, o Aberdaugleddau, yn un aelod o SPARC sydd wedi trosglwyddo ei sgiliau i'r sector ynni adnewyddadwy ar ôl gweithio mewn tanwydd ffosil am 14 mlynedd.

Dywedodd Naomi: "Nid wyf yn credu bod pobl ifanc yn ymwybodol o'r holl rolau gwahanol sydd ar gael yn y sector, a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar gyfer llawer o'r rolau. Er bod diddordeb, nid ydynt yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael. Mae'r fenter SPARC yn bwriadu ymgorffori ymarferwyr yn ysgolion Cymru, gan addysgu disgyblion 9-16 oed am y cyfleoedd yn y diwydiant, i ysbrydoli eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

“Mae cymaint o amrywiaeth a dewis ar gyfer menywod ifanc sy'n dod o gefndiroedd STEM, o dechnoleg a pheirianneg i reoli a dylunio prosiectau. Mae amrywiaeth o fewn y diwydiant ynni adnewyddadwy yn gwella bob blwyddyn, gyda mwy a mwy o gyfleoedd cyfartal, mae’n teimlo'n fwy cynhwysol nag erioed.”