English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1 eitem

Gweinyddes gyda gwallt hir, syth brown yn gwenu gyda hambwrdd o goffi

Datgloi Potensial: Mae menter Dyfodol Sgiliau Cyngor Sir Penfro yn creu cyfleoedd gwaith cyffrous

Mewn datblygiad addawol, mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n elfen ddeinamig o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi bod yn corddi’r dyfroedd ers mis Ebrill 2023.