English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

High Street Haverfordwest

Cynllun i fywiogi canol trefi ar y ffordd i Hwlffordd

Mae’r Cynllun Peintio Strydlun, a lansiwyd yn ddiweddar, yn cael ei ymestyn o Aberdaugleddau i ganol tref Hwlffordd.

Dwylo gyda chyfrifiadur a ffôn

Estyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Gronfa Cymunedau Cynaliadwy

Mae elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol eraill ymhlith y rhai sydd â chyfle o hyd i fanteisio ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig.

Digwyddiad galw heibio busnes yn BIC gyda llawer o bobl yn sefyll o gwmpas

Hwb cyllid ar gael i entrepreneuriaid busnes ifanc Sir Benfro

Mae’r Gronfa Menter Ieuenctid a lansiwyd yn ddiweddar yn cynnig hwb i fusnesau newydd sy’n cael eu sefydlu gan bobl 21 oed ac iau.

West Street Abergwaun

Chwilio am arlunydd tir cyhoeddus i ddylunio llwybrau newydd ar gyfer Abergwaun ac Wdig

Mae Cyngor Sir Penfro yn comisiynu arlunydd arweiniol i gyd-greu llwybr newydd neu gyfres o lwybrau ar gyfer gefeilldrefi Abergwaun ac Wdig.

Gweinyddes gyda gwallt hir, syth brown yn gwenu gyda hambwrdd o goffi

Datgloi Potensial: Mae menter Dyfodol Sgiliau Cyngor Sir Penfro yn creu cyfleoedd gwaith cyffrous

Mewn datblygiad addawol, mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n elfen ddeinamig o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi bod yn corddi’r dyfroedd ers mis Ebrill 2023.