English icon English

Newyddion

Canfuwyd 3 eitem

siambr

Galwad i lenwi lle gwag ar y Pwyllgor Safonau

Rydym ni angen Aelod Annibynnol i dderbyn lle ar y Pwyllgor sy'n hyrwyddo ac yn cynnal safonau ar gyfer cynghorwyr yn y sir.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Dweud Eich Dweud ar ddosbarthiadau etholiadol, mannau a gorsafoedd pleidleisio yn Sir Benfro

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cynnal adolygiad o ddosbarthiadau etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio, gan ddechrau ar 9 Hydref.

New Chairman May 2023

Cadeirydd newydd yn cymryd yr awenau yng Nghyngor Sir Penfro

Cadeirydd newydd Cyngor Sir Penfro yw’r cynghorydd Thomas Tudor sydd wedi gwasanaethu yn Hwlffordd ers cryn amser.