English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2 eitem

Dynion a merched tîm Gwaith yn yr Arfaeth yn edrych i fyny at y camera uwchben

Grymuso Lles: Bore coffi ysbrydoledig Gwaith yn yr Arfaeth yn darparu cefnogaeth hanfodol i bobl ar y Cynllun Ailddechrau

Ddydd Gwener, 29 Medi, gosododd Gwaith yn yr Arfaeth y llwyfan ar gyfer bore eithriadol o les ac ymgysylltu, gan weithio mewn partneriaeth â Serco a Maximus i drefnu digwyddiad coffi lles oedd yn hollol drawsnewidiol.

Karen Davies gyda phobl sy'n ymwneud â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro a chynghorwyr

Sgiliau’n cael eu harddangos mewn diwrnod agored Cyflogaeth gyda Chymorth

Y tu ôl i ddrysau adeilad di-nod yn Hwlffordd, mae’n ferw o brysurdeb wrth i’n rhai sy’n gysylltiedig â Hwb Cyflogaeth gyda Chymorth Sir Benfro fynd wrth eu gwaith.