English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

teulu yn dal dwylo

Annog gofalwyr a phobl hŷn i 'Ddweud Eich Dweud' a chyfle i ennill gwobr

Mae porth Dweud Eich Dweud yn ffordd wych o roi gwybod i Gyngor Sir Benfro am eich barn ac os byddwch yn cymryd rhan fis yma bydd cyfle i ennill gwobrau gwych.

Karen Davies gyda phobl sy'n ymwneud â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro a chynghorwyr

Sgiliau’n cael eu harddangos mewn diwrnod agored Cyflogaeth gyda Chymorth

Y tu ôl i ddrysau adeilad di-nod yn Hwlffordd, mae’n ferw o brysurdeb wrth i’n rhai sy’n gysylltiedig â Hwb Cyflogaeth gyda Chymorth Sir Benfro fynd wrth eu gwaith.

Sarah Hart

Diwrnod agored i dynnu sylw at fanteision Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth

Yr wythnos hon, bydd Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro yn agor ei drysau yn Hwlffordd i ddangos y gwaith mae’n ei wneud.

Wythnos gofalwyr

Wythnos Gofalwyr 2023 yn cydnabod gwaith hanfodol gofalwyr ac yn tynnu sylw at y cymorth sydd ar gael

Bydd sefydliadau ledled Sir Benfro yn dathlu Wythnos Gofalwyr rhwng 5 ac 11 Mehefin.

South Quay Phase 2 Northgate Street-2

Datblygiad Penfro yn agor cyfleoedd i drigolion De Sir Benfro ag anabledd

Mae'r Hwb Cei De arfaethedig yn cael ei datblygu gan Raglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro arobryn.