English icon English

Newyddion

Canfuwyd 6 eitem

Dyn mewn het yn tynnu llun swigod yn dweud taclo tlodi yn Sir Benfro

Uwchgynhadledd Trechu Tlodi yn canolbwyntio ar wella canlyniadau yn Sir Benfro

Daeth cynrychiolwyr ystod o grwpiau a sefydliadau ar draws y Sir ynghyd i drafod trechu tlodi yn Sir Benfro mewn uwchgynhadledd arbennig y mis hwn.

menyw yn sefyll paned fawr o de ger ei hwyneb

Cadw'n Gynnes, Cadw'n Iach yn Sir Benfro

Mae Cadw'n Gynnes, Cadw'n Iach unwaith eto yn cefnogi pobl ledled Sir Benfro gyda chostau byw'r gaeaf hwn.

Eleanor a Ashley John Baptiste 2

Merch yn ei harddegau sy’n byw mewn gofal maeth yn Sir Benfro yn ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu fawreddog

Mae merch yn ei harddegau o Sir Benfro sydd ag uchelgeisiau i fod yn swyddog heddlu wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Maethu, sef yr acolâd maethu mwyaf mawreddog yn y DU, i gydnabod ei chyflawniadau eithriadol.

cymorth digidol

Y Tîm Cymorth Cymunedol Digidol – yma i helpu

Ydych chi, neu ffrind neu aelod o'r teulu, angen cymorth gyda thechnoleg ddigidol?

Karen Davies gyda phobl sy'n ymwneud â Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro a chynghorwyr

Sgiliau’n cael eu harddangos mewn diwrnod agored Cyflogaeth gyda Chymorth

Y tu ôl i ddrysau adeilad di-nod yn Hwlffordd, mae’n ferw o brysurdeb wrth i’n rhai sy’n gysylltiedig â Hwb Cyflogaeth gyda Chymorth Sir Benfro fynd wrth eu gwaith.

Sarah Hart

Diwrnod agored i dynnu sylw at fanteision Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth

Yr wythnos hon, bydd Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth Sir Benfro yn agor ei drysau yn Hwlffordd i ddangos y gwaith mae’n ei wneud.