English icon English

Newyddion

Canfuwyd 4 eitem

Aelodau o Fand Pres Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Band Pres Ieuenctid yn rhagori yn wyneb cystadleuaeth genedlaethol

Gwnaeth Band Pres Ieuenctid Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro ragori ym Mhencampwriaethau Band Pres Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr yn Cheltenham yn ddiweddar.

Valero Music Festival 2024 winners with Pembrokeshire Music Service

Plant ysgolion cynradd yn taro'r holl nodau cywir mewn gŵyl gerddoriaeth boblogaidd

Bu dros 400 o blant ysgolion cynradd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Cerddoriaeth Gynradd Valero Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro'r penwythnos diwethaf.

Enillwyr amrywiol yr Ŵyl Gerddoriaeth gyda’u hofferynnau a Stepehn Thornton o Valero a Philippa Robers, pennaeth PMS

Talentau cerddorol anhygoel pobl ifanc yn cael eu dathlu mewn gŵyl

Y trympedwr Carys Wood o Ysgol Uwchradd WRh Hwlffordd oedd yr enillydd cyffredinol yng Ngŵyl Gerdd Valero Ysgolion Uwchradd eleni.

Mei gyda disgyblion Ysgol Eglwyswrw

Ysgolion Sir Benfro yn dathlu eu hardaloedd mewn cyfres newydd o ganeuon yn Gymraeg

Mae alawon persain cerddoriaeth Gymraeg yn llenwi’r awyr wrth i gyfres swynol o ganeuon newydd sbon a gyfansoddwyd gan blant ysgolion Sir Benfro gael ei rhyddhau.