English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

Rhai o dîm arlwyo CSP yng ngwobrau LACA

Gwasanaeth arlwyo ysgolion yn dathlu llwyddiant gwobr driphlyg

Roedd yna le i ddathlu'n ddiweddar wrth i'r gwasanaeth arlwyo gweithgar yng Nghyngor Sir Penfro ennill nifer o brif wobrau yng ngwobrau diwydiant Cymru gyfan.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.

Plant a staff wrth fyrddau cinio ysgol newydd

Cyflwyno amser cinio ar ei newydd wedd yn Ysgol Neyland

Mae amser cinio ysgol wedi dod yn dawelach ac yn fwy pleserus meddai Pennaeth Ysgol Gymunedol Neyland, diolch i fenter newydd.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Cogydd enwog yn cefnogi cegin ysgol

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi canmol gwaith tîm arlwyo Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod sy’n darparu prydau maethlon i bum ysgol yn yr ardal.

Staff arlwyo yn gwirfoddoli yn noson gawl y cyngor

Dewch i ymuno â ni yn y noson gawl lwyddiannus olaf

Ers mis Ionawr, mae dros 800 o ddognau o gawl wedi cael eu gweini am ddim yn Neuadd y Sir, a'r wythnos hon yw eich cyfle olaf i ddod draw.