English icon English

Newyddion

Canfuwyd 4 eitem

Adroddiad Greenhill Estyn

Ysgol Greenhill yn croesawu adroddiad Estyn cadarnhaol

Mae Ysgol Greenhill a Chyngor Sir Penfro wedi croesawu adroddiad Estyn cryf a chadarnhaol iawn ar yr ysgol.

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi rhyddhau ei chanfyddiadau yn dilyn archwiliad llawn o'r ysgol, sydd wedi’i lleoli yn Ninbych-y-pysgod, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2024.

Gemma Evans Ysgol Greenhill

Balchder ar ôl i athro o Ysgol Greenhill ennill un o brif wobrau cynhwysiant y DU

Mae Athro o Ysgol Greenhill wedi ennill gwobr fawreddog am gynhwysiant ar ôl cael ei henwebu gan ei myfyrwyr.

Ysgol Mair Ddihalog cyfarfod cyngor myfyrwyr

Ysgol gynradd yn croesawu adroddiad canmoliaethus gan Estyn

Mae Ysgol Gynradd Gatholig Mair Ddihalog Hwlffordd wedi croesawu adroddiad gan Estyn yn canmol gwaith yr ysgol.

Ysgol Caer Elen 1

Ysgol Caer Elen yn dathlu llwyddiant ysgubol adroddiad Estyn

Mae Ysgol Caer Elen yn Hwlffordd wedi derbyn adroddiad disglair gan yr arolygiaeth addysg Estyn.