English icon English

Newyddion

Canfuwyd 6 eitem

Jane Harries gyda CHTh Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn a Phrif Swyddog Addysg Ieuenctid a Chymunedol, Steve Davis.

Comisiynydd yr Heddlu yn amlygu prosiect atal troseddau mewn ysgolion

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys â Thîm Troseddau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro mewn digwyddiad atal troseddu yn ddiweddar.

Enillwyr Gwobrau Sbotolau gyda Bethany a Nadine o'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc

Pobl ifanc yn disgleirio yng Ngwobrau Spotlight Sir Benfro eleni

Cynhaliwyd trydedd seremoni Gwobrau Spotlight Sir Benfro yn ddiweddar i ddathlu plant a phobl ifanc sy’n cyflawni pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Tom Tudor gyda chynghorwyr eraill a phobl ifanc yng nghyntedd Neuadd y Sir

Pobl ifanc Sir Benfro yn canolbwyntio ar pam 'Mae Democratiaeth o Bwys'

Yn ystod digwyddiadau Mae Democratiaeth o Bwys yn Neuadd y Sir, cyflwynwyd nifer o gwestiynau anodd i banel o gynghorwyr gan bobl ifanc o Sir Benfro.

Enwebiad gwobr gweithwyr ieuenctid

Balchder gweithwyr ieuenctid yn dilyn enwebiad gwobr iechyd meddwl

Mae Gweithwyr Ieuenctid mewn Ysgolion o Wasanaethau Ieuenctid Sir Benfro wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog drwy annog pobl ifanc i siarad am iechyd meddwl.

Amber Baker, Tom Tudor a Beth Hawkridge

Danteithion blasus yn dod â phobl ifanc a phobl sy'n gwneud penderfyniadau ynghyd yn y Bake Off blynyddol.

Yn 'bake off' blynyddol Cyngor Ieuenctid Aberdaugleddau cafwyd amrywiaeth o gacennau a danteithion blasus i'w beirniadu.

Gemma Evans Ysgol Greenhill

Balchder ar ôl i athro o Ysgol Greenhill ennill un o brif wobrau cynhwysiant y DU

Mae Athro o Ysgol Greenhill wedi ennill gwobr fawreddog am gynhwysiant ar ôl cael ei henwebu gan ei myfyrwyr.