English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2 eitem

Gala Nofio Anabledd Sir Benfro

Plant Sir Benfro yn gwneud sblash mawr yng Ngala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro

Mae Chwaraeon Sir Benfro wedi bod yn falch iawn o gynnal Gala Nofio Plant ag Anableddau Ysgolion Sir Benfro 2024.

Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Darpariaeth aml-chwaraeon yn cael ei chyflwyno gan Chwaraeon Sir Benfro mewn partneriaeth â VALERO

Mae Chwaraeon Sir Benfro yn falch iawn o gynnig cyfres o sesiynau aml-chwaraeon wythnosol i blant oed ysgol gynradd. Mae'r dosbarthiadau hyn am ddim i bawb sy'n cymryd rhan ac maent yn cael eu cynnal ar hyn o bryd yng Nghanolfan Hamdden Penfro.