English icon English

Newyddion

Canfuwyd 4 eitem

Pembrokeshire County Council logo - Logo Cyngor Sir Penfro

Ceisio cyngor cyfreithiol i fynd i'r afael â gorfodaeth safle tirlenwi Withyhedge

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ceisio cyngor cyfreithiol ac mae'n ystyried achos cyfreithiol yn erbyn gweithredwyr safle tirlenwi Withyhedge, RML, ynghylch y problemau arogleuon parhaus ar y safle.

Gorfodaeth cynllunio wedi ei wneud ar strwythur yn Abergwaun

Llwyddiant i Dîm Gorfodi Cynllunio y Cyngor wrth i strwythur anghyfreithlon gael ei ddymchwel

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cymryd camau uniongyrchol i gael gwared ar strwythur a adeiladwyd yn erbyn adeilad rhestredig cymydog heb ganiatâd.

Awyrdd ar gau

Castell Arberth ar gau dros dro ar gyfer archwiliadau diogelwch

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cau Castell Arberth tra bod gwiriadau diogelwch yn cael eu cynnal.

pwyntio at gynlluniau gyda beiros

Ffordd newydd i roi gwybod yn hawdd am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio

Erbyn hyn, gall aelodau’r cyhoedd roi gwybod i Gyngor Sir Penfro am achosion tybiedig o dorri rheolau cynllunio trwy ffurflen ar-lein syml.