English icon English

Newyddion

Canfuwyd 3 eitem

Kerbside Black Bag Feature Tile cropped

Aildrefnu casgliadau gwastraff oherwydd tarfu yn sgil eira

Diweddariad am eira: Mae casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu wedi cael eu hatal heddiw (dydd Iau, 18 Ionawr).

Gwastraff bwyd

Ymgyrch ailgylchu bwyd newydd i wthio cyfranogiad hyd yn oed yn uwch

Yn y tair blynedd diwethaf mae Sir Benfro wedi dod i'r brig yng Nghymru o ran ailgylchu, ond un maes sydd angen ei wella yw gwaredu bwyd gwastraff y gellid ei ailgylchu ond nad yw’n cael ei ailgylchu.

Tan fire

Cyngor ar goelcerthi yn dilyn cynnydd yn nifer y cwynion

Gofynnir i breswylwyr Sir Benfro ystyried yr effaith ar gymdogion wrth gynnau coelcerth.