English icon English

Newyddion

Canfuwyd 3 eitem

Footprints on snowy road - 923463082 cropped

Diweddariad Cyngor Sir Penfro: Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a rhagor o darfu ar wasanaethau

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio ei bod bosibl y bydd ffyrdd a phalmentydd yn dal i fod yn rhewllyd heno, dros nos ac yfory, ddydd Gwener 19 Ionawr.

Tan fire

Cyngor ar goelcerthi yn dilyn cynnydd yn nifer y cwynion

Gofynnir i breswylwyr Sir Benfro ystyried yr effaith ar gymdogion wrth gynnau coelcerth.

Ash dieback 2

Rheoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn

Mae gwaith wedi’u wneud ledled Sir Benfro i reoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn.