English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

llawer iawn o sbwriel yn yr ardd

Tenant yn wynebu bil mawr gan y llys am anwybyddu rhybuddion i waredu sbwriel

Mae tenant a barhaodd i adael i sbwriel bentyrru y tu allan i’w gartref, er iddo gael sawl rhybudd, yn wynebu bil sylweddol gan y llys.

Y Cynghorydd Rhys Sinnett wrth ymyl un o'r arwyddion cyfyngiadau cŵn newydd yn Aberllydan

Atgoffa perchnogion cŵn am gyfyngiadau ar rai o draethau Sir Benfro

Tra bod croeso i gŵn ar y rhan fwyaf o'r 50 a mwy o draethau yn Sir Benfro mae cyfyngiadau ar rai dros yr haf - a dim ond dau â gwaharddiad llwyr.

Footprints on snowy road - 923463082 cropped

Diweddariad Cyngor Sir Penfro: Rhybudd am ffyrdd rhewllyd a rhagor o darfu ar wasanaethau

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio ei bod bosibl y bydd ffyrdd a phalmentydd yn dal i fod yn rhewllyd heno, dros nos ac yfory, ddydd Gwener 19 Ionawr.

Tan fire

Cyngor ar goelcerthi yn dilyn cynnydd yn nifer y cwynion

Gofynnir i breswylwyr Sir Benfro ystyried yr effaith ar gymdogion wrth gynnau coelcerth.

Ash dieback 2

Rheoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn

Mae gwaith wedi’u wneud ledled Sir Benfro i reoli coed sydd wedi’u heffeithio gan glefyd coed ynn.