English icon English

Newyddion

Canfuwyd 4 eitem

county hall river cropped

Cyngor Sir Penfro yn cytuno ar y gyllideb ar gyfer 2024/25

Heddiw (dydd Iau 7 Mawrth) mae Cyngor Sir Penfro wedi cytuno ar ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, 2024-2025.

Dwylo cartŵn gyda beiro, cyfrifiannell a phapur gyda blociau lliw

Gofyn am farn trigolion ar gynlluniau cyllideb y Cyngor sydd i ddod

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb Cyngor Sir Penfro ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn dal ar agor.

Dyn yn dal beiro dros y pad ysgrifennu

Cyflwynwch gais am grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig ar gyfer eich cymuned neu fusnes

Mae grantiau Cronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) y Deyrnas Unedig o hyd at £100,000 ar gael i gymunedau a busnesau yn Sir Benfro.

cefn cwch pysgota gyda rhwydi a fflotiau

Galwad olaf am grantiau busnes pysgota

Mae arian ar gael o hyd i gefnogi busnesau pysgota ond mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ddiwedd y mis.